Pracovné vzťahy

5 vecí, ktoré sa oplatí vedieť, keď máte viacero prac. vzťahov naraz

 

Na čo nezabudnúť a aké sú výhody, ak máte viacero pracovných pomerov súčasne?

1. Nezdaniteľná časť základu dane – ak si zamestnanec chce uplatniť NČZD, je potrebné, aby u zamestnávateľa podpísal dokument Vyhlásenie na zdanenie príjmov. Zamestnanec si môže mesačne uplatniť NČZD len u jedného zamestnávateľa (teda aj Vyhlásenie na zdanenie príjmov môže podpísať len u jedného zamestnávateľa).

Zamestnanec u zamestnávateľa A dosiahol HM 150,00 € a zároveň si tu uplatnil NČZD. U zamestnávateľa B dosiahol príjem 50 €. Môže si douplatniť NČZD aj u zamestnávateľa B? Nie nemôže. Zamestnanec si môže uplatniť NČZD mesačne len u jedného zamestnávateľa. Rozdiel sa mu vysporiada v RZD alebo v daňovom priznaní.

 

2. Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie – Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si zamestnanec môže uplatniť len v prípade, ak pracuje na HPP a zároveň nemá iný prac. vzťah u iného zamestnávateľa a nie je SZČO. Znamená to, že ak má zamestnanec v spoločnosti A HPP a súčasne v spoločnosti B dohodu, nemôže si uplatniť OP na ZP.

3. Maximálny vymeriavací základ – ak zamestnanec zaplatil odvody z vyššieho vym. základu v spoločnosti A, v spoločnosti B zaplatí odvody na sociálne poistenie už len do výšky maximálneho vym. základu (6 181 €). Zamestnávateľ A aj B však zaplatí odvody podľa výšky príjmu, maximálne do výšky max. vym. základu. Takáto „úľava“ platí len pre zamestnanca.

4. Výnimka z dôchodkového poistenia pri dohode o brigádnickej práci študenta – študent pracujúci na základe DBPŠ si môže určiť len jednu dohodu, z ktorej nebude platiť odvody na sociálne poistenie do hraničnej sumy 200 €.

5. Práceneschopnosť – ak je zamestnanec nemocensky poistený z každého pracovného vzťahu a napr. ochorie, u svojho lekára si musí dať vystaviť PN pre každého zamestnávateľa. Náhradu príjmu dostane z každého pracovného vzťahu zvlášť.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via