Evidencia neplateného voľna

Ako zaevidovať zamestnancovi neplatené voľno?

 

Potrebuje zamestnanec súkromne vycestovať do zahraničia? Premýšľate nad tým, ako zadáte návštevu lekára zamestnancovi, ktorý už svoj 7-dňový zákonný limit vyčerpal? Ukážeme si, ako tieto neprítomnosti zaevidujete.

V programe Olymp sa stretnete s dvomi zložkami mzdy, ktorými môžete neplatené voľno zadať – a to A15_prac.voľno zákonné (neplatené) a A20_prac. voľno žiadané (neplatené).

Aký je medzi nimi rozdiel?
Zložkou A15 zadáte neprítomnosť v nasledujúcich prípadoch:

 • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca po vyčerpaní 7 dní,
 • svadba dieťaťa a rodiča zamestnanca,
 • presťahovanie zamestnanca,
 • vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru,
 • nepredvídané prerušenie premávky,

ale taktiež napríklad neúčasť v práci z dôvodu výkonu

 • verejných funkcií,
 • občianskych povinností,
 • iného výkonu vo všeobecnom záujme.

Zložku A20 zadáte do mzdy v prípade, že Vás zamestnanec požiada o voľno, s ktorým súhlasíte. Ide, napríklad, o neprítomnosti z dôvodu:

 • vycestovania do zahraničia na súkromné účely,
 • výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy,
 • výkonu dobrovoľníckej činnosti,
 • iného voľna na súkromné účely.

3 kroky k správnemu zadaniu v programe

1. Vstúpite do vygenerovanej mzdy zamestnanca cez Oprav a pridáte príslušnú zložku mzdy – A15/A20.
2. Označíte deň/dni voľna v kalendári. Program automaticky vyplní polia Dátum od/Dátum do.
3. Ak ide o neprítomnosť, ktorá pokračuje z predošlého mesiaca, označíte aj pole Z min. mesiaca. Pokiaľ neprítomnosť prechádza do nasledujúceho mesiaca, označíte aj pole Neukončené.

V prípade zostavy Profesionál zadáte tieto neprítomnosti veľmi jednoducho v Personalistike konkrétneho zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti. Zadáte Dátum od, ak poznáte termín ukončenia, tak uvediete aj Dátum do a vyberiete Dôvod neprítomnosti. Následne, keď budete generovať mzdu, program vybranú neprítomnosť automaticky do mzdy prenesie.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via