Nový mzdový list

Vynovili sme pre Vás mzdový list. Námety na vylepšenie sme zbierali priamo od Vás – našich užívateľov. Čo všetko sa zmenilo?

1. Prehľadnosť

V mzdovom liste sa už nestratíte. Zapracovali sme nové súčtové riadky a možnosť členiť mzdový list podľa zadaných zložiek mzdy. Získate tak podrobnejší prehľad o tom, do ktorých riadkov patria jednotlivé zložky mzdy (napr. do Ostatných príplatkov patrí zložka mzdy 100 osobné ohodnotenie). Mnohí určite ocenia aj zvýraznenie polí Hrubá mzda, Čistá mzda, Vyúčtovanie osobný účet, Vyúčtovanie hotovosť.

2. Nový riadok – príjem oslobodený od dane

Jednou z povinných náležitostí mzdového listu je aj informácia o príjme oslobodenom od dane. Práve kvôli tomu sme zapracovali nový riadok – sumy oslobodené od dane. V prípade, ak si nastavíte členenie podľa zložiek mzdy, budete mať prehľad, ktoré zložky sem patria.

3. Nulové riadky pre Sociálnu poisťovňu

Pri tvorbe mzdového listu sme mysleli aj na požiadavky Sociálnej poisťovne. Zamestnanec, ktorý je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, bude na mzdovom liste počas tohto obdobia vykázaný s nulami, aj bez toho, aby mal zamestnanec vygenerovanú mzdu. Toto platí, ak je označená voľba Tlač aj zamesiace bez vypočítanej výplaty.

4. Cena práce

Aktuálne máte na konci mzdového listu pohromade všetky údaje ohľadom ceny práce. Okrem zdravotného a sociálneho poistenia za organizáciu, nájdete v tejto časti aj poistné platené v zahraničí. Neopomenuli sme ani sociálny fond. Po novom môžete porovnávať cenu práce aj z pohľadu tvorby sociálneho fondu.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  23.10.2017


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link