PN u zamestnanca

PN a OČR v Olympe

 

Jesenné obdobie je častokrát spájané s častým ochorením zamestnancov. V nasledujúcich riadkoch Vám povieme, ako si poradíte so zadaním PN a OČR v Olympe.

PN alebo OČR zadáte v Personalistike zamestnanca na karte Evidencia neprítomnosti.

Kliknutím na tlačidlo Pridaj sa zobrazí formulár Evidencia neprítomnosti. Tu zadáte dátum odkedy – do kedy neprítomnosť trvá a z rozbaľovacieho zoznamu vyberiete dôvod neprítomnosti. Ak ešte dátum ukončenia PN alebo OČR nepoznáte, Dátum do nevypĺňate. Dátum ukončenia doplníte, keď zamestnanec prinesie ukončenie PN.

Akékoľvek zadania na karte Evidencia neprítomnosti treba robiť ešte pred tým, než budú generované mzdy. Ak by boli mzdy už spracované, bude potrebné mzdu konkrétneho zamestnanca vytvoriť nanovo.

 

Ak je zamestnanec PN z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania za ktoré zodpovedá zamestnávateľ, je potrebné označiť pole PN podľa § 144a ods. 3 písm. a). Toto označenie spôsobí, že sa zamestnancovi nebude krátiť dovolenka, ak by PN trvala aj dlhšie.

Po zadaní v Personalistike a následnom vygenerovaní mzdy, program prenesie do mzdy tieto zložky mzdy:

Zložky mzdy pri PN:

  • N01 náhrada príjmu počas PN 25% – za prvé 3 dni pracovnej neschopnosti
  • N02 náhrada príjmu počas PN 55% – od 4. do 10. dňa PN
  • N03 nem. dávky – od 11. dňa 55% – od 11. dňa PN, ktorú už vypláca Sociálna poisťovňa

Zložky mzdy pri OČR:

  • N04 ošetrovanie člena rodiny 55% – za prvých 10 dní OČR
  • N22 ošetrovanie člena rodiny neplatené – od 11.dňa OČR

Oznamovacia povinnosť pri PN

Zdravotná poisťovňa

Zamestnávateľ na začiatku PN oznámi do zdravotnej poisťovne kód 1O Z s dátumom vzniku PN. Pri ukončení PN oznámi kód 1O K.

Sociálna poisťovňa

Začiatok PN do sociálnej poisťovne zamestnávateľ neoznamuje. Oznamovacia povinnosť do sociálnej poisťovne vzniká iba v prípade, ak nemoc trvá viac než 52. týždňov. Vtedy je potrebné v programe Olymp v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery evidovať vyňatie Nemoc po 52. týždni. Na základe takéhoto zadania program vytvorí RLFO Prerušenie č. 8.

Oznamovacia povinnosť pri OČR

Zdravotná poisťovňa

Oznamovacia povinnosť do zdravotnej poisťovne je rovnaká ako pri PN zamestnanca.

Sociálna poisťovňa

OČR sa do Sociálnej poisťovne oznamuje iba v prípade, ak OČR trvá viac ako 11 dní. Ak by OČR trvala viac ako 10 dní je potrebné zaslať Sociálnej poisťovni RLFO Prerušenie s dôvodom č. 4.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via