Voľby do VÚC

Ako vyplatiť odmenu členom volebnej komisie?

 

V novembri prebehli voľby do vyšších územných celkov. Pripravili sme pre Vás postup, ako členom volebnej komisie vyplatiť odmenu za výpomoc pri voľbách. Nastať môžu dve situácie:

1. Ak má zamestnanec u Vás pracovný pomer pridáte vo výplate ďalšiu zložku mzdy 960- peňažný príjem bez SP a ZP, ktorou pridáte príjem za členstvo vo volebnej komisii. Táto zložka mzdy nevstupuje do vymeriavacích základov na zdravotné a sociálne poistenie ani nezvyšuje základ dane.

2. Ak zamestnanec u Vás nemá zaevidovaný pracovný pomer, je potrebné zamestnanca pridať do Personalistiky. Na karte Pracovné pomery a Zdravotné poistenie nezadávate nič, pretože zamestnanec z tohto príjmu nebude platiť žiadne odvody ani daň. Následne prejdete do evidencie Výpočet miezd.

V prípade, že zamestnanec nemá evidovaný pracovný pomer a nemáte ho zobrazeného medzi ostatnými zamestnancami, je potrebné si v evidencii Personalistika/Výpočet miezd zobraziť Položky všetky.

 

Zamestnancovi vygenerujete mzdu napriek upozorneniu, že nemá zadaný pracovný pomer. Vo vygenerovanej mzde pridáte zamestnancovi zložku mzdy 960 – peňažný príjem bez SP a ZP. Zamestnancovi sa vyplatí celý príjem za členstvo vo volebnej komisii.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via