Čerpanie dovolenky

Dočerpanie dovolenky

 

S blížiacim sa koncom roka treba zamestnancov informovať o zostatku dovolenky, aby si mohli vyčerpať zvyšok dovolenky do konca roka. V Olympe na to slúži dokument Čerpanie dovolenky (Tlač – Tlač – Dovolenky – Čerpanie dovolenky).

Ak by si zamestnanec nevyčerpal dovolenku, napr. z roku 2017, môže si ju ešte preniesť do roku 2018. V roku 2018 si bude zamestnanec čerpať najskôr túto dovolenku.

Zamestnanec mal v roku 2016 nárok 5 týždňov dovolenky (25 dní). Zostalo mu 6 dní dovolenky, ktorá sa preniesla do roku 2017. V roku 2017 si nečerpal žiadnu dovolenku. Čo sa stane v roku 2018?

116 ods. 2 Zákonníka práce
Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Ak má zamestnanec nárok na 5 týždňov dovolenky a v roku 2017 nevyčerpal žiadnu dovolenku, teda jeho nárok spolu bude v decembri 2017:

– za rok 2017 25 dní,
– za rok 2016 6 dní.

Zamestnancovi podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce patrí náhrada mzdy za 5 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2016. V roku 2018 bude mať teda zamestnanec 25 dní dovolenky z roku 2017 a nárok na novú dovolenku.

Prečo zamestnávateľ preplatí iba 5 dní a nie 6?

Zamestnávateľ podľa §116 ods. 2 preplatí náhradu dovolenky len za časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne základnej výmery dovolenky. V našom prípade je základná výmera 5 týždňov, teda zamestnávateľ môže preplatiť 1 týždeň, čo je u tohto zamestnanca v dňoch 5 dní.

Zamestnávateľ preplatí 5 dní dovolenky a 1 deň dovolenky mu prepadne. 5 dní dovolenky z roku 2016 preplatíte zložkou mzdy 311 – preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku z dôvodu PN, materskej alebo rodičovskej dovolenky alebo bol uvoľnený na výkon verejnej alebo odborovej funkcie, dovolenka mu neprepadne, ale sa prenáša do ďalšieho roka. Po skončení vyššie uvedených neprítomnosti je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi čerpanie dovolenky.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link