Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2018

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za rok 2018

Ak po skončení účtovného obdobia zamestnávateľ eviduje u zamestnancov nevyčerpané dovolenky, má povinnosť vytvárať finančnú rezervu na ich čerpanie v nasledujúcom roku.

Ako získate údaje na vytvorenie rezervy na nevyčerpanú dovolenku z roku 2018 ?

Kompletne spracujete mzdy za december 2018 a pridáte mesiac január. Dokument Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (Tlač – Tlač – Dovolenky – Rezerva na nevyčerpanú dovolenku ) vytlačíte až vo verzii 19.00 (prípadne vyššej), aby program zohľadnil platnú legislatívu pre tvorbu rezervy na rok 2019.

Na Tlačovom formulári zvoľte Obdobie mesiac január 2019.

 

 

Pred tlačou Rezervy na nevyčerpanú dovolenku odporúčame spustiť prepočet dovolenky v januári 2019 (Mzdové funkcie – Prepočet dovolenky) s označením voľby S prenosom zostatku z predošlého roku. Prepočet zabezpečí správne zobrazenie zostatkov dovolenky na Rezerve na nevyčerpanú dovolenku.

V prípade, že zamestnanec nemal v rozhodujúcom období (v predchádzajúcom štvrťroku) vypočítanú mzdu, program mu na Rezerve na nevyčerpanú dovolenku neuvedie priemer na dovolenku. Aby program vytvoril rezervu aj pre tohto zamestnanca, je potrebné mu v 1. štvrťroku 2019 vygenerovať mzdu. Olymp Vás vyzve na zadanie pravdepodobného priemeru na dovolenku, tento údaj vyplníte a následne mzdu vymažete. Program si zadaný priemer zapamätá aj po vymazaní mzdy.

Pre zamestnancov, ktorí v 4. štvrťroku nepracovali z dôvodu vyňatia (materská dovolenka, rodičovská dovolenka a iné ) alebo boli PN, uvedie na Rezervu na nevyčerpanú dovolenku naposledy použitý hodinový priemerný zárobok vo výplate. Takýmto zamestnancom už nemusíte generovať januárovú výplatu a zadávať pravdepodobný priemerný zárobok.

Ak máte vo firme účtovný rok iný ako bežný kalendárny rok, Rezervu na nevyčerpanú dovolenku vytlačíte až v prvom mesiaci hospodárskeho roku. Hospodárky rok si môžete nastaviť cez Organizácia – Podnik, kde označíte voľbu Účtovný rok firmy je hospodársky rok, a vyberiete, od akého mesiaca sa začína hospodársky rok vo Vašej firme.

 

 

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link