OP na ZP 2018

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

 

Od 1. januára 2018 si už zamestnávateľ nemôže uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Na vymeriavací základ zamestnanca je možné odpočítateľnú položku naďalej uplatňovať. Pre jej výpočet platia rovnaké pravidlá ako doteraz.

Uvedená legislatívna zmena je zapracovaná do verzie 18.10 a prejaví sa prvý krát v mzde za mesiac január 2018. Program ju uplatní u zamestnancov automaticky, bez nutnosti zmien.

Zamestnanec dosiahol v mesiaci hrubý príjem vo výške 500 €, pričom odpracoval celý mesiac. V tomto mesiaci si uplatňuje odpočítateľnú položku. Z akého vymeriavacieho základu sa vypočíta odvod na zdravotné poistenie?

 

Keďže si už zamestnávateľ nemôže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, sadzba poistného bude 10% z vymeriavacieho základu predstavujúceho hrubú mzdu zamestnanca, teda vo výške 500 €.

Zamestnanec si aj naďalej bude môcť uplatňovať odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, teda jeho vymeriavací základ sa zníži na sumu 360 €.

Ak máte zostavu Profesionál alebo Profesionál účtovná firma, výpočet odpočítateľnej položky si môžete skontrolovať vo výplate zamestnanca na záložke Ostatné v časti Odp. položka ZP kliknutím na tlačidlo Výpočet.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via