Nepostihnuteľná časť pri exekúcii

Zadanie nepostihnuteľnej časti pri exekúcii

 

Prišla Vám na zamestnanca exekúcia s upozornením, že mu nie je možné uplatniť nepostihnuteľnú časť, resp. je možné mu uplatniť len určitú časť nepostihnuteľnej sumy? Pre riešenie tejto situácie sme od verzie 18.00 vylepšili evidenciu exekúcie pri zrážke nariadenej súdom, výživnom a pokute, s nastaveným výpočtom po životné minimum.

Ak má zamestnanec viac platiteľov mzdy, exekútor môže každému z nich osobitne určiť, akú časť nepostihnuteľnej sumy použiť pri výpočte exekúcie. V tomto prípade môžete v políčku Uplatniť % nepostihnuteľnej časti zaevidovať, aká časť nepostihnuteľnej sumy v % má byť použitá pri výpočte exekúcie.

Obdobná situácia môže nastať aj v prípade, ak je zamestnanec napríklad poberateľom starobného dôchodku a nepostihnuteľnú časť má uplatnenú z dôchodku.

Percentuálnu časť nepostihnuteľnej sumy v zadanej exekúcii program vypočíta najskôr v mzde za január 2018.

Aby ste si v zrážke mohli nastaviť percento uplatňovania nepostihnuteľnej časti, je potrebné mať nastavený výpočet „po životné minimum“.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via