Nárok na dovolenku

Dovolenka v novom roku

 

Aj vy ste rozmýšľali nad tým, prečo program niektorým zamestnancom pridal v januári celoročný nárok na dovolenku a iným nie? Program dovolenku na začiatku roka pridáva v závislosti od toho, či má zamestnanec zmluvu na dobu určitú alebo neurčitú.

Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú.

Takémuto zamestnancovi program pridá na začiatku roka celoročný nárok na dovolenku v závislosti od jeho zákonného nároku. Zamestnanci do 33 rokov veku majú nárok na 4 týždne dovolenky a zamestnanci nad 33 rokov na 5 týždňov. Počet dní dovolenky sa odvíja aj od úväzku zamestnanca.

Zamestnanec pracuje na hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, má 28 rokov a úväzok 40 hodín 5 dní v týždni. Jeho ročný nárok na dovolenku je 20 dní (nárok 4 týždne x počet pracovných dní z úväzku tzn. 5). Iný zamestnanec pracuje na úväzok 37,5 hodín a 3,5 dňa, má 35 rokov a predpokladá sa, že odpracuje celý rok 2018 nakoľko má zmluvu na dobu neurčitú. Jeho nárok pre rok 2018 bude 5 x 3,5 = 17,5 dňa.

Zamestnanec s pracovným pomerom na dobu určitú.

Pri ročnom súhrne program na začiatku roka pridáva nárok na dovolenku postupne, a to za každých 21 odpracovaných dní 1/12 celkového ročného nároku. Plný ročný nárok uvedie až po odpracovaní 60 dní.

Dovolenku si jednoducho skontrolujete v Personalistike na karte Mzdové údaje.

Pri sledovaní nároku na dovolenku si môžete vybrať z 3 možností:

  • ročný súhrn – program pridáva dovolenku automaticky s ohľadom na vek zamestnanca, úväzok a prípadnú ďalšiu alebo dodatkovú dovolenku,
  • mesačný stav – program uvádza skutočný nárok v aktuálnom mesiaci, závisí teda od počtu odpracovaných dní a mesiacov od začiatku roka, resp. od začiatku pracovného pomeru,
  • ručne zadané – umožňuje nárok na dovolenku zadať užívateľovi ručne.

Ak ste pri spracovaní decembrových výplat mali už v ročnom kalendári pridaný mesiac január odporúčame cez Mzdové funkcie spustiť Prepočet dovolenky – S prenosom zostatku z predošlého roku.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link