NČZD u dôchodcu

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka dôchodcu

 

V ročnom zúčtovaní si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (ďalej len NČZD) maximálne vo výške 3803,33 €. U dôchodcov jej výšku ovplyvňuje aj typ a výška priznaného dôchodku.

Výška NČZD sa nemení = uplatní sa v RZD v celej výške 3803,33 €, napr. ak daňovník:

  • pracoval iba časť roka,
  • je invalidným dôchodcom,
  • je poberateľom akéhokoľvek typu dôchodku až od 02.01.2017.

Výška NČZD sa mení = ak o uplatnenie NČZD požiada v žiadosti o RZD zamestnanec, ktorý bol k 1.1.2017 poberateľom:

  • starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • výsluhového dôchodku,
  • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
  • vyrovnávacieho príplatku.

NČZD sa uplatní vo výške rozdielu NČZD na daňovníka (3803,33 €) a úhrnnej sumy dôchodkov.

V programe stačí v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň vyplniť úhrnnú sumu dôchodkov a program automaticky prepočíta výšku NČZD.

V prehľadnej tabuľke nájdete prepočty nezdaniteľnej časti základu dane pre ročné zúčtovanie dane za rok 2017 v závislosti od výšky základu dane daňovníka.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link