Činnosti a zákazky, náhľady importných súborov

Činnosti a zákazky, náhľady importných súborov

 

V programe Olymp pribudli v roku 2018 vylepšenia – priraďovanie zamestnancov v Personalistike na zákazky a činnosti a možnosť náhľadu súborov, ktoré idete do miezd importovať.

Prvou novinkou je možnosť priraďovať zamestnancov v Personalistike na Zákazky a Činnosti a viesť si tak jednoduchšie evidenciu pri jednotlivých zamestnancoch. V Personalistike na karte Pracovné údaje a prostriedky pribudli záložky Zákazka a Činnosť.

Cez tlačidlo Pridaj môžete zamestnanca priradiť na konkrétnu zákazku a činnosť, pričom môžete zadať aj obdobie, počas ktorého je na danej zákazke alebo činnosti priradený.

Evidenciu zákaziek a činností využijete, ak zamestnanec pracuje celý mesiac na jednej zákazke a činnosti.

 

Pre lepšiu evidenciu a uľahčenie práce odporúčame pridať zákazky a činnosti do číselníka Zákaziek a Činností (Organizácia – Zákazky, Činnosti).

 

Ako druhé vylepšenie sme zapracovali náhľady importných súborov. Ak využívate pri spracovaní miezd v programe OLYMP Import stravného, Import Odmien alebo Import RZZP (Mzdové funkcie – Import do miezd), môžete si pred importovaním zvoliť možnosť Náhľad súboru. Následne sa Vám zobrazia údaje, ktoré chcete importovať. Ak súbor nie je zvolený, zobrazí sa šablóna pre daný import, podľa ktorej je súbor možné vytvoriť.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via