Dohodári a zdravotná poisťovňa

Prihlasovanie dohodárov do zdravotnej poisťovne

 

Ak zamestnávate na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru dohodárov, vzniká Vám voči zdravotnej poisťovni prihlasovacia/odhlasovacia povinnosť.

Dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o vykonaní práce

V závislosti od toho, kedy dohodár pracuje, prihlasujete dohodára dvoma spôsobmi:

a) ak dohodár pracuje 5 dní po sebe, teda pracuje každý deň, zamestnanca prihlasujete/odhlasujete do zdravotnej poisťovne k dátumu, kedy dohoda vznikla/zanikla.

b) ak dohodár nepracuje 5 dní po sebe, tzn. že chodí do práce len počas tých dní, kedy je to potrebné, je nutné ho prihlasovať na konkrétne dni, ktoré reálne odpracuje.

V Personalistike na karte Zdravotné poistenie vstúpite do poisťovne cez Oprav a označíte voľbu „Dohodár nepracuje 5 dní po sebe“. Následne sa zobrazí kalendár, kde označíte dni, ktoré dohodár skutočne odpracoval. Aby ste mali lepší prehľad v tom, ktoré dni sú v kalendári skutočne označené, pri každom označenom dni sa zobrazí aj symbol zelenej fajky.

Na základe takto vyznačených dní program vytvorí prihlášku/odhlášku do príslušnej zdravotnej poisťovne. Rovnako tieto dni prenesie do vygenerovanej mzdy na základnú zložku mzdy dohodára (podmienkou je pridanie iného ako Prázdneho pracovného kalendára).

Povinnosť platiť odvod do zdravotnej poisťovne nemajú títo zamestnanci:

 

  • poberatelia starobného dôchodku
  • poberatelia výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek
  • poberatelia invalidného dôchodku v rozsahu 40 % – 70 %
  • poberatelia invalidného dôchodku nad 70 %
  • poberatelia invalidného výsluhového dôchodku

 

Za týchto zamestnancov neplatí odvod do zdravotnej poisťovne ani zamestnávateľ.

Za dohodárov, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP, sa do zdravotnej poisťovne platí polovičný odvod za zamestnanca aj zamestnávateľa.

Dohoda o brigádnickej práci študenta
Ak študent pracuje na základe Dohody o brigádnickej práci študenta, nevzniká dohodárovi ani zamestnávateľovi povinnosť platiť odvod na zdravotné poistenie.

Keďže tento dohodár nemá povinnosť platiť zdravotné poistenie, nie je potrebné v Personalistike evidovať zdravotnú poisťovňu.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via