13. plat

„13. plat“ – nová zložka mzdy 271

 

Z pohľadu Zákonníka práce ide o mzdu, ktorá je definovaná ako „peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek“ (§ 118 ods. 4 ZP). Ide o dobrovoľnú, nie povinnú formu odmeňovania zamestnanca za prácu.

„13. plat“ sa vypláca výlučne v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka. To znamená, že bude zúčtovaný v mzde v máji, ak je výplatný termín nasledujúceho mesiaca.

 

Aby bol „13. plat“ odvodovo zvýhodnený, musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

  • musí byť vyplatený v júni,
  • aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
  • pracovný pomer zamestnanca trval k 30.4. kalendárneho roka aspoň 24 mesiacov.

V roku 2018 je suma „13. platu“, za predpokladu splnenia všetkých podmienok, oslobodená len od platenia odvodov na zdravotné poistenie, maximálne do výšky 500 eur spolu od všetkých zamestnávateľov.

Zamestnávateľ chce v júni 2018 vyplatiť zamestnancovi odmenu pri príležitosti letných dovoleniek vo výške 800 eur. Priemerný mesačný zárobok zamestnanca je 700 eur. K 30.4. zamestnanec odpracoval 24 mesiacov. Aké odvody sa budú platiť z odmeny?

Odmena bude oslobodená od zdravotných odvodov len do výšky 500 eur, preto bude vymeriavací základ na zdravotné poistenie vo výške 300 eur. Odvody na sociálne poistenie budú odvedené z vymeriavacieho základu 800 eur. Zdaniteľný príjem zamestnanca bude celých 800 eur.

V roku 2019 a 2020 bude suma „13. platu“ oslobodená od platenia odvodov na zdravotné poistenie a dane, maximálne do 500 eur spolu od všetkých zamestnávateľov.

V roku 2021 bude suma „13. platu“ oslobodená od platenia odvodov na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a dane, maximálne do 500 eur spolu od všetkých zamestnávateľov.

V mzdovom programe OLYMP bude možné zadať „13. plat“ zložkou mzdy 271 – odmena k letným dovolenkám (tzv. 13 plat).

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via