GDPR dokumenty

GDPR dokumenty

 

25.5.2018 vstúpi do platnosti európske nariadenie GDPR zamerané na ochranu osobných údajov (OÚ) obyvateľov Európskej únie.
V súvislosti s prijatím nariadenia GDPR sme vo verzii OLYMP 18.30 aktualizovali Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov).

Tlačivo slúži na oboznámenie zamestnanca s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov na účel spracovania personalistiky a miezd. Oboznámenie sa podpisuje pri nástupe do pracovného pomeru.

Aby oboznámenie bolo v súlade s novým nariadením, odporúčame dať nové oboznámenie podpísať aj existujúcim zamestnancom, ktorým aktuálne spracúvate osobné údaje.

 

Zamestnávateľovi pribúda aj jedna nová povinnosť – vystaviť potvrdenie o spracovaní osobných údajov, ak o to zamestnanec požiada. Na tieto účely pribudlo v programe nové tlačivo Potvrdenie o spracovaní osobných údajov (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov).

V obidvoch dokumentoch v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu pribudlo nové pole na zadanie Zodpovednej osoby.

Ak toto pole zostane prázdne, text v dokumente bude „nie je určená“.

Zodpovedná osoba je osoba, ktorá pôsobí ako garant dohliadajúci na ochranu osobných údajov a zároveň je aj zástupcom pri kontakte s Úradom na ochranu osobných údajov. Funkciu môže vykonávať externý dodávateľ alebo interný zamestnanec.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via