Ako je možné importovať do miezd odmeny, stravné a iné zrážky?

Program na výpočet mzdy Olymp umožňuje hromadne importovať jednorazové odmeny a ďalšie zložky mzdy, ktoré majú pevne stanovenú čiastku s typom tarify euro, zrážky s názvom “Iná zrážka” s pevne stanovenou čiastkou a zrážku “stravné” s pevne zadanou čiastkou. Import sa vykonáva do už vygenerovaných výplat. Presný postup importu nájdete v priloženej prílohe (pdf).

Na použitie funkcie Import odmien (Mzdové funkcie – Import odmien) a Import stravného(Mzdové funkcie – Import stravného) sme pre Vás pripravili pomôcku – vzorovo vyplnený excelový súbor. Tento súbor si môžete upraviť podľa svojich potrieb. Vzorovo vyplnený súbor v Exceli nájdete v tejto prílohe. Importovať počet dní do zrážky “stravné” je možné s výpočtom Čiastka na deň, šablónu pre tento import nájdete tu.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link