Nové povinnosti zamestnávateľa pri odchode zamestnanca

Nové povinnosti zamestnávateľa pri odchode zamestnanca

Od 01.05.2018 sa upravujú povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru zamestnancov. Zmeny sa týkajú:

Potvrdenia o zdaniteľnej mzde – zamestnávateľ je povinný ho vydať v lehotách, v ktorých to určuje zákon o dani z príjmu. To znamená, že:

  • zamestnancovi, ktorému vykonáva RZD, toto potvrdenie nemusí vystaviť vôbec,
  • zamestnancovi, ktorý ho o vykonanie potvrdenia požiadal do 5.2., ho vydáva najneskôr do 10.2.,
  • zamestnancovi, ktorý si bude podávať DP a zamestnávateľa nepožiadal o vykonanie RZD, ho vystaví do 10.03.

Potvrdenia na dávku v nezamestnanosti – Sociálna poisťovňa vychádza z údajov vo svojom systéme, takže dokument zamestnávateľ už vystaviť nemusí.

Zápočtového listu – ak pri skončení HPP nebolo vyplatené odchodné, teda bolo vyplatené až neskôr, zákon stanovuje povinnosť vydať nový zápočtový list.
V mzdovom programe Olymp
môžete vytlačiť zápočtový list aj v mesiaci, kedy bolo vyplatené odchodné.

Nové povinnosti sa nevyhli ani dohodárom. Zamestnávateľovi pribúda povinnosť vydať dohodárovi pri skončení každej dohody potvrdenie o tom, či sa z odmeny vykonávajú zrážky, v koho prospech, v akej výške a v akom poradí.

Zákonník práce v § 223 ods. 6 stanovuje, že:
Pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v koho prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

V Olympe pribudol nový dokument Potvrdenie o vykonávaných zrážkach pre dohodárov (Tlač – Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa – Potvrdenie o vykonávaných zrážkach pre dohodárov).

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.           


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link