Predčasný dôchodca

Zdravotné poistenie predčasných starobných dôchodcov

 

Od verzie 18.50 pribudla v programe možnosť evidovať obdobia, počas ktorých je zamestnancovi pozastavená výplata predčasného starobného dôchodku. Tieto obdobia je potrebné správne evidovať pri dohodároch – predčasných starobných dôchodcoch.

Odvody na zdravotné poistenie

Ak je dohodár poberateľom predčasného starobného dôchodku, neplatí z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce odvody na zdravotné poistenie. Vyplýva to z novelizovaného § 10 ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení.

Ak dohodárovi Sociálna poisťovňa výplatu predčasného starobného dôchodku pozastaví, odvody na zdravotné poistenie sa platia. Takéhoto dohodára aj prihlasujeme do zdravotnej poisťovne kódom 2D, tak ako doteraz.

Dohodár, ktorý má predčasný starobný dôchodok priznaný, je povinný zamestnávateľovi oznámiť zánik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do ôsmich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti (§ 23 ods. 6).

 

Evidencia v programe

Pozastavenie nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku zaevidujete v Personalistike na karte Evidencia dôchodkov, ak máte vybraný typ dôchodku 2) predčasný starobný dôchodok.

Ako „Obdobie od“ zadáte dátum, od ktorého bola výplata predčasného starobného dôchodku pozastavená. Ako „Obdobie do“ evidujete deň, predchádzajúci dňu, od ktorého opätovne vznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

Poberateľ predčasného starobného dôchodku uzavrel od 1. 7. 2018 dohodu o vykonaní práce. Sociálna poisťovňa mu dôchodok vypláca vždy k 10. dňu v mesiaci. Ako prihlási zamestnávateľ takéhoto dohodára do zdravotnej poisťovne, ak jeho príjem z dohody je 200 € mesačne a

a) ak si od vzniku dohody dôchodca uplatňoval odvodovú úľavu

Dôchodca môže pracovať a súčasne poberať predčasný starobný dôchodok, až kým úhrn príjmov z tejto dohody nepresiahne 2400 € ročne. V roku 2018 nedošlo k prekročeniu tejto hranice. Sociálna poisťovňa výplatu predčasného starobného dôchodku nepozastaví. Poberateľ predčasného starobného dôchodku neplatí z tejto dohody odvody na zdravotné poistenie. Neevidujeme a neprihlasujeme ho do zdravotnej poisťovne.

b) ak si dôchodca na dohode neuplatnil odvodovú úľavu
Sociálna poisťovňa výplatu predčasného starobného dôchodku pozastaví. V Personalistike – Evidencia dôchodkov zaevidujeme pozastavenie nároku na výplatu dôchodku od 10. 7. 2018.

Dohodár sa už nepovažuje za poberateľa predčasného starobného dôchodku. Od 10. 7. 2018 platí z dohody aj odvody na zdravotné poistenie.

Ak dohodár pracuje 5 dní po sebe, zdravotnú poisťovňu v Personalistike zaevidujeme s dátumom vzniku od 1. 7. 2018. Ak ide o dohodára, ktorý nepracuje 5 dní po sebe, označíme v kalendári všetky dni, ktoré v danom mesiaci reálne odpracoval, teda aj dni pred 10. 7. 2018.

Na základe takéhoto zadania program vytvorí prihlášky / odhlášky len na dni od 10. 7. 2018 a vypočíta vymeriavací základ na zdravotné poistenie prislúchajúci dňom, kedy sa považoval na účely zdravotného poistenia za zamestnanca.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link