Ako zadať čerpanie dovolenky do mzdy zamestnanca?

Dovolenka vo výplate

 

Dovolenka sa v Olympe mzdy a personalistika zadáva zložkou mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku. Zadáva sa len na tie dni, kedy mal zamestnanec pracovať.

Ako na to?

Vo vygenerovanej mzde zamestnanca pridáte novú zložku mzdy 310 – náhrada mzdy za dovolenku, kliknete v kalendári na dni, kedy si zamestnanec dovolenku čerpá a program Vám následne vypočíta príslušnú čiastku.

Ak máte zostavu Profesionál, môžete pridať dovolenku viacerým zamestnancom naraz vo Výpočte mzdy cez Hromadné funkcie.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via