Menu

Dohodári – dôchodcovia s odvodovou úľavou

Od 1. júla 2018 si dôchodca pracujúci na základe dohody o vykonaní práce (DVP) a dohody o pracovnej činnosti (DPČ) môže uplatniť na jednu dohodu v mesiaci odvodovú úľavu do 200 €, z ktorej nebude platiť odvody na dôchodkové poistenie.

Táto úľava sa týka len poberateľov

  • starobného dôchodku
  • predčasného starobného dôchodku
  • invalidného dôchodku
  • výsluhového dôchodku, ktorí zároveň dovŕšili dôchodkový vek
  • invalidného výsluhového dôchodku.

Pre uplatnenie odvodovej úľavy musí zamestnanec zamestnávateľovi písomne oznámiť uplatnenie výnimky (príp. písomne informovať o skončení uplatňovania výnimky) a predložiť mu písomné čestné vyhlásenie k dohode. (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode – dôchodca).

Výnimku si môže dohodár – dôchodca pracujúci na DVP prípadne DPČ uplatňovať len:

– odo dňa vzniku dohody, ak zamestnávateľa písomne informoval o uplatnení výnimky najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu,
– od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zamestnávateľa písomne informoval o uplatnení výnimky.

1. Ak si dohodár – dôchodca uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia (DP) odo dňa vzniku dohody (DVP prípadne DPČ), je potrebné označiť výnimku z dôchodkového poistenia priamo pri vytváraní pracovného pomeru v Personalistike na karte Pracovné pomery.

2. Ak si dohodár – dôchodca uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia (DP) už na existujúcej dohode (DVP prípadne DPČ), je potrebné označiť výnimku z dôchodkového poistenia v Personalistike na karte Mzdové údaje.

Ak si dohodár – dôchodca neuplatňuje výnimku z DP, prihlasujeme ho na SP pod rovnakými kódmi tak ako doteraz – 3, 4, 5, 6. V prípade uplatnenia výnimky z DP od vzniku dohody, prihlasujeme na SP pod novými kódmi – 33, 44, 55, 66. Pri vzniku a zániku dôchodkového poistenia počas trvania dohody, používame nové kódy pre prihlásenie a odhlásenie na SP – 19, 20, 21, 22.

Taktiež sme pripravili prehľadnú tabuľku s novými kódmi pre Sociálnu poisťovňu.

 

 

 Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.          10.08.2018

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link