Menu

Od dodávateľa sme prijali došlú faktúru, ku ktorej následne vystavil dobropis. S dodávateľom sme sa dohodli, že tieto dva doklady vzájomne započítame. Ako zaúčtovať v programe vzájomný zápočet týchto dvoch dokladov?

V prípade, že máte voči jednému partnerovi záväzok a zároveň pohľadávku, môžete po vzájomnej dohode namiesto úhrady dokladov využiť vzájomné započítanie dokladov. Pre tento účel Vám program Alfa plus ponúka funkciu Zápočet pohľadávok/Záväzkov. Funkcia Vám umožní vytvoriť vzájomný zápočet medzi:

 • vystavenou faktúrou a došlou faktúrou,
 • vystavenou faktúrou a vystaveným dobropisom,
 • došlou faktúrou a došlým dobropisom.

 

Vzájomné vysporiadanie pohľadávok a záväzkov

Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov upravuje § 14 ods. 7 postupov účtovania. Využijete ho v prípade, ak máte voči jednému partnerovi pohľadávky a zároveň aj záväzky. Vtedy namiesto úhrady dokladov môžete po vzájomnej dohode využiť vzájomné započítanie dokladov. Ide o uzávierkovú operáciu, ktorá sa v peňažnom denníku účtuje k dátumu 31.12.

Zápočet dokladov môžete vytvoriť medzi:

 • vystavenou faktúrou a došlou faktúrou,
 • vystavenou faktúrou a vystaveným dobropisom,
 • došlou faktúrou a došlým dobropisom.

Odberateľovi ste vystavili faktúru v hodnote 550 EUR s DPH, ktorú evidujete v pohľadávkach ako neuhradenú. Odberateľ je zároveň Vašim dodávateľom a vystavil Vám faktúru v hodnote 285,50 EUR s DPH, ktorú evidujete v záväzkoch ako neuhradenú. Spoločne ste sa dohodli na vzájomnom započítaní dokladov vo výške 285,50 EUR. Zvyšnú sumu pohľadávky uhradí odberateľ z bankového účtu.

Účtovanie vzájomného zápočtu

Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Zápočet pohľadávok / záväzkov:

 • pomocou tlačidla Pridaj zaevidujte zápočet,
 • najskôr vyberte Partnera, s ktorým ste sa dohodli na započítaní dokladov, vyplňte Dátum vyhotovenia zápočtu a v poli Podpísané v vyplňte mesto (doplnené je automaticky z firemných údajov),
 • pomocou tlačidiel Pridaj pohľadávku a Pridaj záväzok vyberte doklady z evidencie pohľadávok a z evidencie záväzkov, ktoré chcete započítať,
 • v spodnej časti formulára je zobrazená Započítaná suma a tiež suma, ktorá Zostáva uhradiť od partnera,

 

K vytvorenému zápočtu dokladov môžete v evidencii vytlačiť Dohodu o započítaní vzájomných pohľadávok alebo Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom.

 

 • zápočet uložte a v evidencii peňažného denníka program zaúčtuje uzávierkové Interné doklady s dátumom 31.12.2017.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link