Menu

Ako je možné nastaviť v OLYMPE Upozornenia

Funkcia, ktorá dokáže namiesto Vás sledovať niektoré legislatívne skutočnosti (napr. na prekročenie hodín nadčasov, zadávanie príplatkov,…) a pri ich nedodržaní Vás na ne môže upozorniť. Nájdete ju v programe cez menu programu Nastavenia – Nastavenia – záložka Upozornenia.

Čo môže program automaticky sledovať namiesto Vás?

Výpočet mzdy:

   • prekročenie počtu hodín nariadených nadčasov, pričom si môžete vybrať nariadený a dohodnutý počet nadčasov 150 hod, 250 hod alebo 400 hod,
   • prekročenie počtu dní vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca,
   • prekročenie počtu dní sprevádzania rodinného príslušníka do zdrav. zariadenia,
   • pridávanie príplatkov v mzde zamestnanca,
   • nedodržanie časového fondu v mzde zamestnanca,
   • splatenie zrážky vo výplate zamestnanca.

 Personalistika

   • kontrolu správneho zadania zdravotnej poisťovne v Personalistike,
   • kontrolu vrátenia pracovných prostriedkov v Personalistike,
   • kontrolu rodného čísla na Modulo 11,
   • zmena dohodnutej mzdy

Iné

   • kontrolu čísla bankového účtu na Modulo 11,
   • pridelený stav výplaty s upozorňovaním pri uzatváraní mesiaca.

Ktorékoľvek upozornenie môžete vypnúť/zapnúť jednoduchým kliknutím na označovacie pole pred daným upozornením.

Upozornenie môžete vypnúť aj v spodnej časti už zobrazenej hlášky. Je potrebné si však uvedomiť, že odznačenie voľby Upozornenie už nezobrazovať žiadnemu zamestnancovi spôsobí, že dané upozornenie sa automaticky vypne aj v menu Nastavenia – Nastavenia – záložka Upozornenia, čo znamená, že dané upozornenie sa vypne pre všetkých zamestnancov.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  24.06.2020

 

KROS
Copy link