Ako na RZD v OLYMPE

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a daňového bonusu vykonáte v OLYMPE v evidencii Zúčtovanie preddavkov.

Ako obdobie vykonania RZD si nastavte rok 2019.

Zamestnancov v evidencii Zúčtovanie preddavkov si viete podľa potreby filtrovať a označovať.

Ak mal zamestnanec počas roka 2019 viacero pracovných pomerov zadaných pod rôznymi osobnými číslami, mal by sa v Zúčtovaní preddavkov zobrazovať iba raz. To zabezpečí prepojenie súbežným pracovným pomerom (ak zamestnanec nebol takto evidovaný, súbeh je potrebné označiť dodatočne v Personalistike na karte Pracovné pomery).

RZD vytvoríte prostredníctvom tlačidla Generuj, pričom si môžete zvoliť generovanie RZD aktuálneho zamestnanca, zobrazených alebo označených zamestnancov. Po vygenerovaní RZD sa v stĺpci Daň zobrazí zelené označenie. Do vygenerovaného RZD vstúpite cez Oprav. Následne ho môžete upraviť podľa údajov zo Žiadosti o vykonanie RZD na záložke Zúčtovanie dane, kde sa už nachádzajú údaje vyplnené na základe dostupných informácií z vygenerovaných miezd.

Zamestnanci majú povinnosť doručiť zamestnávateľovi  vyplnenú Žiadosť o vykonanie RZD s potrebnými dokladmi do 15. 2. 2020.

Ak mal zamestnanec počas roka 2019 príjem aj od iných zamestnávateľov, údaje z Potvrdenia o zdaniteľnej mzde doplníte na záložke Podklady pre zúčtovanie dane.

Viac podrobnejších informácií týkajúcich sa pojmov v RZD, tlačív, termínov a povinností nájdete v našom e-booku Ročné zúčtovanie dane 2019.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                      19.3.2020


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link