Menu

Ako ohodnotím stavbu k inému roku, ako je rok vystavenia posudku?

Sú dve možnosti ohodnotenia k inému roku a to keď vytvárate nový posudok, alebo keď už posudok vytvorený máte:

  • Nový posudok – Cesta: Posudok >> Nový >>Kvartál >> prepíšete rok.
  • Vytvorený posudok – Cesta: Posudok >> Starý >> Úvod >> Základné údaje >> prepíšete rok.
KROS
Copy link