Ako pridať nové objekty/dodatky do Priebehu výstavby?

Ako pridať nové objekty/dodatky do Priebehu výstavby?

Nové objekty alebo dodatky stavby do priebehu výstavby rýchlo doplníte ich označením a použitím funkcie Pridať označené objekty.

INFO: Do KROS Platformy sa nenahrajú objekty bez položiek a tie, ktoré sú na platforme čerpané vo schválenom alebo schvaľovanom období. Ak chcete zmeniť takýto objekt, je nutné nahrať celý rozpočet nanovo.

 Pre lepšiu orientáciu v Priebehu výstavby sa nahratý dodatok a jeho položky farebne odlíšia:

INFO: Dodatky sa do Priebehu výstavby nahrajú vždy ako samostatné objekty.

POZOR!: Po nahratí celého rozpočtu znovu na platformu sa vymažú splátky, ktoré sa už  v Priebehu výstavby nachádzajú.

 Krycí list

Údaje z Krycieho listu rozpočtu sa do Priebehu výstavby prenesú ako samostatné diely pre dané objekty. Prenášajú sa zadané hodnoty vo Vedľajších rozpočtových nákladoch a Kompletačnej činnosti.

Ak sa v splátkach čerpania nachádzajú výkony k údajom z Krycieho listu, prenesú sa do Priebehu výstavby aj tieto údaje.

INFO: Hodnoty z Krycieho listu sa neprenášajú v percentách ale už ako vyčíslená hodnota, pričom jednotková cena je vždy 1,0€.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link