Ako sa evidujú prirážky v Priebehu výstavby?

Ako sa evidujú prirážky v Priebehu výstavby?

V programe CENKROS 4 ste boli zvyknutí na automatické počítanie prirážok. Túto funkciu sme zapracovali aj do Priebehu výstavby. Pri poslaní rozpočtu z programu CENKROS 4 si položka pamätá, z ktorých položiek a akým spôsobom je vypočítaná (hmotnosť, hmotnosť sute alebo percento ceny).

V priebehu výstavby tieto položky jednoznačne poznáte podľa zeleného zafarbenia množstva.

Položky presunov vďaka automatickému výpočtu množstva majú aj automatický výpočet výkonov.

POZOR! Ak prenesiete obdobie čerpania z programu CENKROS 4, položke sa automatický výpočet vypne (výkon v období je čiernou farbou).

Pre opätovné nastavenie automatického výpočtu prirážky, postavte sa na položke do bunky výkonu. Zobrazí sa ikona “Krok späť”. Po kliknutí sa automaticky prepočíta výkon položky podľa nastavení, ktoré ste zadali v CENKROS 4 a vyfarbí sa na zeleno.

Po založení nového obdobia sa výpočty prirážok nastavia automaticky.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link