Ako si poradiť s RZD?

Kde spravíte ročné zúčtovanie, čo ak zamestnanec vo firme už nepracuje, kde zadáte príjem od iného zamestnávateľa? Všetky odpovede na tieto otázky nájdete nižšie.

Kde sa robí Ročné zúčtovanie dane?

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vypočítate v programe v evidencii Zúčtovanie preddavkov. Evidencia sa nachádza na záložke Domov. Nevyhnutné je, nastaviť správny rok vykonania ročného zúčtovania, aby ste si nepregenerovali RZD z minulého roku.

Kde sa zadáva príjem od iného zamestnávateľa?

Po vstupe do vygenerovaného ročného zúčtovania cez Oprav môžete dopĺňať a upravovať vygenerované informácie na dvoch záložkách Zúčtovanie dane a Podklady pre zúčtovanie dane. Príjem od iného zamestnávateľa vyplníte za záložke Podklady pre zúčtovanie dane.

Zamestnanec má veľmi vysoký nedoplatok, ako to s ním vysporiadať?

Pri generovaní mzdy označíte možnosť Pridať zúčtovanie preddavku na daň, daňového bonusu, zam. prémiu. Mzdový program Olymp potiahne do výplaty celý nedoplatok a Vy len vstúpite do napr. ZM Z10 cez Oprav a upravíte výšku nedoplatku. V ďalšom mesiaci opäť označíte pri generovaní mzdy pridanie výsledku RZD, kde Olymp zohľadní len rozdiel. Ak je aj tento vysoký, opäť ponížite výslednú čiastku. Takto môžete nedoplatok rozpúšťať najneskôr do decembra.

Ako vysporiadať preplatok / nedoplatok, ak je zamestnanec na PN, MD?

Ak chce zamestnanec darovať 2 % resp. 3 % dane a vznikol mu nedoplatok, musí Vám nedoplatok zaplatiť (napr. do pokladne), aby mu zamestnávateľ mohol vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane. Preplatok zamestnancovi musíte vysporiadať vždy, stačí keď mu výsledok z RZD zohľadníte v mzde.

Čo v prípade, ak je zamestnanec v Zúčtovaní preddavkov viackrát?

Ak ste mali v priebehu roka zamestnanca zamestnaného na viac pracovných pomerov pod rôznymi osobnými číslami, je nevyhnuté, aby bol zamestnanec v Zúčtovaní preddavkov evidovaný len jedenkrát. Program to zabezpečí sám, ak ste u zamestnanca evidovali súbežný pracovný pomer alebo ak mal pracovné vzťahy evidované pod 1 osobným číslom na karte Pracovné pomery. Ak nebol zamestnanec takto prepojený, treba súbeh označiť dodatočne priamo v Personalistike zamestnanca na karte Pracovné pomery vpravo dole, označením voľby Súbežný PP.

Zamestnanec u vás už nepracuje a v RZD má nedoplatok. Ako to vysporiadať?

Je potrebné oznámiť správcovi dane príslušnému podľa trvalého pobytu zamestnanca skutočnosť, že zamestnávateľ nemôže zraziť zamestnancovi nedoplatok na dani, pretože mu už nevypláca mzdu. Musíte zaslať tomuto správcovi všetky potrebné doklady.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   20.3.2019


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link