Menu

Ako v OMEGE zaevidovať kartu dlhodobého majetku odpisovaného časovou metódou?

Zákon o dani z príjmov umožňuje pri odpisovaní špecifického hmotného majetku uplatniť časový spôsob odpisovania. Používa sa predovšetkým pri majetku s časovo obmedzenou životnosťou a spočíva v odpisovaní počas určenej doby životnosti. Takýmto spôsobom sa odpisujú napr. dočasné stavby, banské diela, otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk, technické rekultivácie, ak nie sú súčasťou hmotného majetku, do ktorého sú zahrnuté.

 

Zaevidovanie časového odpisu v OMEGE

Zaevidujte do majetku formu na kov, ktorá bola obstaraná 1. 1. 2020 v cene 3 400 eur:

  • II. odpisová skupina, Typ DO aj UO – časový
  • Celkový čas užívania – 500 h, Mesačný čas používania 10 h

Pri vytváraní karty dlhodobého majetku, ktorý sa bude odpisovať časovou metódou, v časti Daňové zaradenie vyberieme Typ daňového odpisu Časový a zadáme Celkový čas užívania t.j. počet hodín, dní, mesiacov a pod.

 

V záložke Účtovné odpisy nastavíme typ Účtovného odpisu tiež Časový a doplníme celkový čas používania – 500 hodín.

 

 

Aby program vypočítal odpisy na konci každého obdobia (mesiac, štvrťrok, …) pridáme v karte majetku v záložke Pohyby pohyb Výkon – Čas vykonávania. Do bunky Dátum doplníme dátum, ku ktorému chceme vypočítať účtovný odpis a do bunky Doba užívania zadáme skutočnú dobu používania za konkrétne obdobie. V našom prípade sa forma na kov využíva mesačne 10 hodín. Preto doplníme dátum 31. 1. 2020 a 10 hodín ako dobu užívania.

Podľa mesačnej doby používania vypočíta program mesačný účtovný odpis nasledovne: 3 400/500 = 6,8 x 10 = 68 eur.

Po zaevidovaní tohto pohybu program doplní účtovný odpis do záložky Účtovné odpisy. Rovnakým spôsobom pridávame pohyby za jednotlivé obdobia. Môžeme ich pridať ako kópiu z predchádzajúceho pohybu, pri kopírovaní stačí zmeniť dátum.

Zároveň sa automaticky do záložky Daňové odpisy zapíše daňový odpis, ktorý sa postupne kumuluje pridávaním pohybov za jednotlivé obdobia. Celkový daňový odpis za rok bude 68 x 12 = 816 eur.

  

V poslednom roku odpisovania, z dôvodu zaokrúhľovania daňových odpisov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, bude možné uplatniť si odpis iba do výšky zostatkovej ceny.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.  

Vzdelávajte sa s KROS academy

Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.
Videoškolenie: Efektívna práca s rozpočtom

Videoškolenie: Efektívna práca s rozpočtom

Robíte zmeny v rozpočte a zároveň chcete mať možnosť sa kedykoľvek vrátiť k pôvodnej verzii? Úpravy v rozpočte vám zaberajú veľa času a radi by ste ich robili efektívnejšie? Potrebujete si prispôsobiť tabuľku rozpočtu a zobrazenie údajov vaším potrebám? Robiť chyby je ľudské a aj s nimi vám vie program pomôcť. Pozrite si video a úprava rozpočtu sa stane vašou obľúbenou činnosťou v programe.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link