Menu

Ako v OMEGE zaevidovať kartu dlhodobého majetku odpisovaného časovou metódou?

Zákon o dani z príjmov umožňuje pri odpisovaní špecifického hmotného majetku uplatniť časový spôsob odpisovania. Používa sa predovšetkým pri majetku s časovo obmedzenou životnosťou a spočíva v odpisovaní počas určenej doby životnosti. Takýmto spôsobom sa odpisujú napr. dočasné stavby, banské diela, otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk, technické rekultivácie, ak nie sú súčasťou hmotného majetku, do ktorého sú zahrnuté.

 

Zaevidovanie časového odpisu v OMEGE

Zaevidujte do majetku formu na kov, ktorá bola obstaraná 1. 1. 2020 v cene 3 400 eur:

  • II. odpisová skupina, Typ DO aj UO – časový
  • Celkový čas užívania – 500 h, Mesačný čas používania 10 h

Pri vytváraní karty dlhodobého majetku, ktorý sa bude odpisovať časovou metódou, v časti Daňové zaradenie vyberieme Typ daňového odpisu Časový a zadáme Celkový čas užívania t.j. počet hodín, dní, mesiacov a pod.

 

V záložke Účtovné odpisy nastavíme typ Účtovného odpisu tiež Časový a doplníme celkový čas používania – 500 hodín.

 

 

Aby program vypočítal odpisy na konci každého obdobia (mesiac, štvrťrok, …) pridáme v karte majetku v záložke Pohyby pohyb Výkon – Čas vykonávania. Do bunky Dátum doplníme dátum, ku ktorému chceme vypočítať účtovný odpis a do bunky Doba užívania zadáme skutočnú dobu používania za konkrétne obdobie. V našom prípade sa forma na kov využíva mesačne 10 hodín. Preto doplníme dátum 31. 1. 2020 a 10 hodín ako dobu užívania.

Podľa mesačnej doby používania vypočíta program mesačný účtovný odpis nasledovne: 3 400/500 = 6,8 x 10 = 68 eur.

Po zaevidovaní tohto pohybu program doplní účtovný odpis do záložky Účtovné odpisy. Rovnakým spôsobom pridávame pohyby za jednotlivé obdobia. Môžeme ich pridať ako kópiu z predchádzajúceho pohybu, pri kopírovaní stačí zmeniť dátum.

Zároveň sa automaticky do záložky Daňové odpisy zapíše daňový odpis, ktorý sa postupne kumuluje pridávaním pohybov za jednotlivé obdobia. Celkový daňový odpis za rok bude 68 x 12 = 816 eur.

  

V poslednom roku odpisovania, z dôvodu zaokrúhľovania daňových odpisov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, bude možné uplatniť si odpis iba do výšky zostatkovej ceny.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.  

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty