Menu

Ako v OMEGE zaevidovať kartu dlhodobého majetku odpisovaného časovou metódou?

Zákon o dani z príjmov umožňuje pri odpisovaní špecifického hmotného majetku uplatniť časový spôsob odpisovania. Používa sa predovšetkým pri majetku s časovo obmedzenou životnosťou a spočíva v odpisovaní počas určenej doby životnosti. Takýmto spôsobom sa odpisujú napr. dočasné stavby, banské diela, otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk, technické rekultivácie, ak nie sú súčasťou hmotného majetku, do ktorého sú zahrnuté.

 

Zaevidovanie časového odpisu v OMEGE

Zaevidujte do majetku formu na kov, ktorá bola obstaraná 1. 1. 2020 v cene 3 400 eur:

  • II. odpisová skupina, Typ DO aj UO – časový
  • Celkový čas užívania – 500 h, Mesačný čas používania 10 h

Pri vytváraní karty dlhodobého majetku, ktorý sa bude odpisovať časovou metódou, v časti Daňové zaradenie vyberieme Typ daňového odpisu Časový a zadáme Celkový čas užívania t.j. počet hodín, dní, mesiacov a pod.

 

V záložke Účtovné odpisy nastavíme typ Účtovného odpisu tiež Časový a doplníme celkový čas používania – 500 hodín.

 

 

Aby program vypočítal odpisy na konci každého obdobia (mesiac, štvrťrok, …) pridáme v karte majetku v záložke Pohyby pohyb Výkon – Čas vykonávania. Do bunky Dátum doplníme dátum, ku ktorému chceme vypočítať účtovný odpis a do bunky Doba užívania zadáme skutočnú dobu používania za konkrétne obdobie. V našom prípade sa forma na kov využíva mesačne 10 hodín. Preto doplníme dátum 31. 1. 2020 a 10 hodín ako dobu užívania.

Podľa mesačnej doby používania vypočíta program mesačný účtovný odpis nasledovne: 3 400/500 = 6,8 x 10 = 68 eur.

Po zaevidovaní tohto pohybu program doplní účtovný odpis do záložky Účtovné odpisy. Rovnakým spôsobom pridávame pohyby za jednotlivé obdobia. Môžeme ich pridať ako kópiu z predchádzajúceho pohybu, pri kopírovaní stačí zmeniť dátum.

Zároveň sa automaticky do záložky Daňové odpisy zapíše daňový odpis, ktorý sa postupne kumuluje pridávaním pohybov za jednotlivé obdobia. Celkový daňový odpis za rok bude 68 x 12 = 816 eur.

  

V poslednom roku odpisovania, z dôvodu zaokrúhľovania daňových odpisov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, bude možné uplatniť si odpis iba do výšky zostatkovej ceny.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.  

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link