Menu

RZZP I. časť – ako vysporiadať výsledok v OLYMPE

Pridanie zložky mzdy Z20 v OLYMPE

Zložku mzdy Z20zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade

  • Preplatku za zamestnanca

Zložku mzdy Z20 pridáte priamo do vypočítanej mzdy. Do poľa Čiastka uvediete výšku preplatku.

Pridanie zrážky v OLYMPE

Zrážku – zúčtovanie zdravotného poistenia použijete v prípade            

  • nedoplatku zamestnanca,
  • nedoplatku organizácie,
  • preplatku organizácie.

Zrážku pridáte priamo vo výplate na záložke Zrážky cez Pridaj. Vyberiete názov zrážky zúčtovanie zdravotného poistenia, prenesiete z číselníka zdravotnú poisťovňu a doplníte Čiastku. Záporné číslo zadáte v prípade preplatku na poistnom za organizáciu kladné číslo zadáte v prípade nedoplatku na poistnom za organizáciu alebo za zamestnanca.

Preplatok/nedoplatok z RZZP v sume do 4,99 eur (vrátane) sa považuje za vysporiadaný. Zdravotné poisťovne takýto preplatok nevracajú, ani zamestnávateľ nemusí tento nedoplatok zaplatiť.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                             09.09.2020

 

KROS
Copy link