Ako vytvoriť splátky čerpania priamo v Priebehu výstavby?

Vytvorenie nového obdobia

Panel Obdobia nájdete v hornej nástrojovej lište:

Po otvorení panelu pridáte nové obdobie:

TIP: v prípade, že obdobie nie je totožné s kalendárnym mesiacom, použite Rozšírené nastavenia.

Obdobia môžete:

  • Upraviť – zmeniť dátumy obdobia
  • Vymazať – vymazať celé obdobia
  • Poslať na schválenie – odoslať investorovi žiadosť na schválenie

TIP: Ak máte v Priebehu výstavby príliš veľa období a prezeranie tabuľky sa stáva neprehľadné, použite funkciu Zobrazenie, ktorou si zobrazíte len vybrané obdobia.

Ak chcete na KROS Platforme pracovať aj so stavbami, ktoré už majú vytvorené splátky čerpania v CENKROS 4, použite funkciu Nahrať výkony. Čerpanie zvolenej stavby otvoríte pomocou funkcie Otvoriť priebeh výstavby.

TIP: Všetky splátky naraz nahráte zvolením obdobia od začiatku prvej splátky, po koniec poslednej a výberom nahrať celú stavbu.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link