Menu

Ako zadať čerpanie dovolenky?

Dovolenka sa v OLYMPE zadáva priamo do vygenerovanej výplaty zložkou mzdy ZM_310 náhrada mzdy za dovolenku.

Dovolenku vykazujete iba na tie dni, kedy mal zamestnanec pracovať, resp. kedy mal plánované zmeny.

Príklad:

Zamestnanec si v júli čerpal dovolenku od 1. 7. 2019 do 12. 7. 2019. Ako toto čerpanie zaevidujete v programe a ako mu preplatíte náhradu mzdy za dovolenku?

Do vygenerovanej mzdy zamestnanca za júl vstúpite cez Oprav a cez Pridaj pridáte novú zložku mzdy 310 náhrada mzdy za dovolenku. V kalendári označíte pracovné dni, kedy si zamestnanec dovolenku čerpal – od 1. 7. do 12. 7.

Keďže 5. 7. bol sviatok, tento deň označovať nebudete. Zamestnanec by tento deň nepracoval z dôvodu sviatku, a preto si tento deň nebude čerpať ani dovolenku. Program následne vypočíta čiastku.

V zostave Profesionál môžete pridať dovolenku naraz viacerým zamestnancom vo Výpočte mzdy cez Hromadné funkcie.

          

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       06.08.2019

KROS
Copy link