Menu

Ako evidovať zahraničnú faktúru za ubytovanie, ktorá bola vystavená s DPH a vrátenie sumy DPH?

Zahraničná faktúra za ubytovanie a vrátenie sumy DPH

Ubytovacie služby sú služby, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosť. Miesto dodania služby je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, to znamená, že daňová povinnosť vzniká v tom štáte, kde je nehnuteľnosť.

Daňovník – platiteľ DPH bol na služobnej ceste v Rakúsku, kde dostal faktúru za ubytovanie. Na faktúre je uvedená rakúska DPH aj IČ DPH – spoločnosť je v Rakúsku platiteľom DPH. Celková suma faktúry je 231 eur s DPH, z toho suma DPH je 21 eur.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov sa zaplatená “zahraničná” DPH posudzuje za daňový/nedaňový výdavok vzhľadom na refundáciu sumy DPH.

1.) Ak daňovník nemá nárok na vrátenie DPH (daňovník už v čase účtovania dokladu vie, že suma DPH nedosiahne príslušným štátom EÚ predpísanú výšku DPH pre jej refundáciu = daňovník nesplní podmienky pre vrátenie DPH zo zahraničia), zaplatená DPH je daňovým výdavkom v tom zdaňovacom období, kedy došlo k úhrade tovarov a služieb.

 

 • Došlú faktúru za ubytovanie zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Faktúra – EÚ služba,
 • riadky DPH opravte na N (nevstupuje do DPH),
 • doplňte sumu a stĺpec PD vyberte Výdavok za služby,
 • Vzhľadom na to, že pre daňové účely je potrebné osobitne sledovať v peňažnom denníku  sumu zahraničnej DPH, v členení tlačidlom R – rozúčtujte sumu do 2 samostatných analytických členení.

Postupy účtovania v JÚ nestanovujú, do ktorého stĺpca PD účtovať zahraničnú DPH, ktorá je daňovým výdavkom. Sumu zahraničnej DPH môžete zaúčtovať do stĺpca Výdavok za zásoby, Výdavok za služby, príp. Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane v príslušnom analytickom členení.

Úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku podľa skutočnosti. Celá suma faktúry bude vstupovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.

 

2.) Daňovník má nárok na vrátenie zahraničnej DPH (t.j. splnil všetky podmienky) a požiada o vrátenie sumy DPH podaním elektronickej žiadosti:

 • dovtedy, kým nepožiada daňovník o vrátenie DPH, je suma zaplatenej DPH nedaňovým výdavkom, a to v tom zdaňovacom období, kedy DPH zaplatil,
 • v zdaňovacom období, kedy požiada daňovník o vrátenie DPH zo zahraničia podaním elektronickej žiadosti, sa suma zaplatenej DPH stáva daňovým výdavkom.

Žiadosť o vrátenie sa podáva najneskôr do 30. 9. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok  na vrátenie DPH (za ktoré bola DPH zaplatená).

 • Došlú faktúru zaevidujte do záväzkov ako Faktúra – EÚ služba,
 • riadky DPH zmeňte na N (Nevstupuje do DPH),
 • v poli stĺpec PD kliknite na R (Rozpis). Vo formulári rozúčtujte sumu na výdavok ovplyvňujúci základ dane 210 eur a výdavok neovplyvňujúci základ dane 21 eur.

 

 • Faktúru uhraďte v peňažnom denníku. Suma základu bude vstupovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane a suma DPH do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane.

V kalendárnom roku, kedy požiadate o vrátenie (refundáciu) DPH, v peňažnom denníku preúčtujte sumu DPH z výdavkov neovplyvňujúcich základ dane do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Preúčtovanie vykonajte prostredníctvom interného uzávierkového dokladu.

 

 • V internom doklade rozúčtujte sumu refundovanej DPH v bunke Stĺpec PD nasledovne:
 • Celková suma interného dokladu bude nula. Doklad uložte s príznakom: Uzávierkový doklad.

 Daňovník má povinnosť evidovať nárok na vrátenú sumu DPH aj v evidencii pohľadávok.

 • Pohľadávku zaevidujte s typom dokladu Iná pohľadávka – Iná pohľadávka,
 • % DPH vyberte N (Neobsahuje DPH) a vyplňte sumu DPH, ktorá bude vrátená,
 • Stĺpec PD vyberte Iný príjem ovplyvňujúci základ dane,
 • vyplnený formulár uložte.

 

 • Úhradu pohľadávky zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.
Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty