Menu

Ako zaevidovať zahraničnú faktúru za ubytovanie, ktorá bola vystavená s DPH, ktorej vrátenie budem žiadať?

Zahraničná faktúra za ubytovanie a vrátenie sumy DPH

Ubytovacie služby sú služby, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľnosť. Miesto dodania služby je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, to znamená, že daňová povinnosť vzniká v tom štáte, kde je nehnuteľnosť.

Daňovník – platiteľ DPH bol na služobnej ceste v Rakúsku, kde dostal faktúru za ubytovanie. Na faktúre je uvedená rakúska DPH aj IČ DPH – spoločnosť je v Rakúsku platiteľom DPH. Celková suma faktúry je 231,- Eur s DPH, z toho suma DPH je 21,- Eur.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov sa zaplatená „zahraničná“ DPH posudzuje za daňový/nedaňový výdavok vzhľadom na refundáciu sumy DPH.

Ak daňovník nemá nárok na vrátenie DPH (nepresiahne sumu 50,- Eur/ročne), zaplatená DPH je daňovým výdavkom v období kedy bolo za službu zaplatené.
 • Došlú faktúru za ubytovanie zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Faktúra – EÚ služba,

 • Riadky DPH opravte na N (Nevstupuje do DPH),
 • Stĺpec PD vyberte Výdavok za služby,
 • vyplnený formulár uložte.
 • Úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku podľa skutočnosti. Suma faktúry bude vstupovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.

 

Ak daňovník má nárok na vrátenie DPH a požiada o vrátenie sumy DPH:
 • v zdaňovacom období kedy DPH zaplatil je suma DPH nedaňový výdavok,
 • v zdaňovacom období kedy požiada o vrátenie DPH sa suma DPH stáva daňovým výdavkom.

Žiadosť o vrátenie sa podáva najneskôr do 30.9. kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré sa uplatňuje nárok  na vrátenie DPH (za ktoré bola DPH zaplatená).

 • Došlú faktúru zaevidujte do záväzkov s typom dokladu Faktúra – EÚ služba,
 • Riadky DPH zmeňte na N (Nevstupuje do DPH),
 • V poli stĺpec PD kliknite na R (Rozpis). Vo formulári rozúčtujte sumu na výdavok ovplyvňujúci základ dane 210,- Eur a výdavok neovplyvňujúci základ dane 21,- Eur    
 • Úhradu faktúry zaúčtujte v peňažnom denníku. Suma základu bude vstupovať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane a suma DPH do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane.

V kalendárnom roku, kedy požiadate o vrátenie DPH v peňažnom denníku preúčtujte sumu DPH z výdavkov neovplyvňujúcich do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane. Preúčtovanie sumy je uzávierková operácia.                             .

 • V časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • Stĺpec PD vyberte Iný výdavok neovplyvňujúci základ dane,
 • v Základe doplňte sumu DPH, ktorú žiadate vrátiť mínusom,
 • v záložke Ostatné zakliknite Uzávierkový doklad,
 • vyplnený doklad uložte.

 

Druhým dokladom zaúčtujte sumu do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane.

 • V časti Interný doklad zvoľte Výdavok,
 • Stĺpec PD vyberte Ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane,
 • v Základe doplňte sumu DPH,
 • v záložke Ostatné zakliknite Uzávierkový doklad,
 • výdavkový doklad uložte.

 

Daňovník má povinnosť evidovať nárok na vrátenú sumu DPH aj v evidencii pohľadávok.

 • Pohľadávku zaevidujte s typom dokladu Iná pohľadávka – Iná pohľadávka,
 • % DPH vyberte N (Neobsahuje DPH) a vyplňte Základ,
 • Stĺpec PD vyberte Iný príjem ovplyvňujúci základ dane, 
 • vyplnený formulár uložte.
 • Úhradu pohľadávky zaúčtujte v peňažnom denníku na základe bankového výpisu.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link