Menu

Ako zaevidovať zamestnancovi odpracovaný nadčas

Ak zamestnanec odpracuje viac hodín ako je vopred určený rozvrhnutý pracovný čas, ide o prácu nadčas.

V zmysle Zákonníka práce §121 ods. 1 za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

V OLYMPE evidujete prácu nadčas zložkou mzdy 140 – mzda za nadčas. Po pridaní tejto zložky mzdy do výplaty zamestnanca, kliknete pravým tlačidlom myši na konkrétny deň, kedy zamestnanec vykonal prácu nadčas, alebo rovno zadáte počet hodín vykonaných nad rámec bežného pracovného času do poľa Hodiny. Program podľa zadaného počtu hodín nadčasov automaticky vypočíta čiastku.

Nadčasový príplatok zadáte zložkou mzdy 145 – nadčasový príplatok, rovnakým spôsobom ako pri zložke mzdy 140 – mzda za prácu nadčas.

Ak sa zamestnanec rozhodne čerpať náhradné voľno za prácu nadčas, zadáte zložku mzdy A 10 – náhradné voľno. Túto zložku mzdy pridáte v mesiaci, kedy zamestnanec reálne čerpá náhradné voľno.

V prípade, že zamestnanec čerpá náhradné voľno za prácu nadčas, nepatrí mu mzdové zvýhodnenie – nadčasový príplatok.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                          17.06.2020
KROS
Copy link