Aktualizácia čerpania podľa rozpočtu

Počas realizácie zákazky môže dôjsť k viacerým zmenám oproti zmluvnému rozpočtu. Keď si upravíte rozpočet a prepnete sa do vytvoreného čerpania, tak v ňom tieto zmeny nevidíte. Prenos aktuálnych informácií o položkách (množstvo, cena a pod.) z najvyššej verzie rozpočtu do aktuálnej splátky čerpania zabezpečíte pomocou funkcie Aktualizácia čerpania podľa rozpočtu.

Funkcia je dostupná v Čerpaní zo záložky Nástroje pod názvom Aktualizácia podľa rozpočtu.

Po spustení funkcie sa zobrazí ponuka s možnosťami aktualizácie, je na Vás ktoré údaje si vyberiete aktualizovať.

POZOR!: Pokiaľ sú v čerpaní nejaké položky naviac a boli už čerpané, tak tieto položky sa z čerpania nevymažú a budú len doplnené položky, ktoré boli vložené do rozpočtu.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link