Menu

Archív cien

Ceny položiek si viete uložiť do Archívu cien, ktorý umožňuje ukladať ceny z podaných ponúk alebo už realizovaných zákaziek.

Archív cien si naplníte v Zozname zákaziek, zo záložky Údržba, stlačením ikony Naplnenie archívu cien a následne zvolíte, od ktorého dátumu sa budú stavby archivovať.

Archivované ceny môžete neskôr využiť pri podávaní inej ponuky (na inej stavbe), oceňovaní alebo kontrole cien rozpočtu. K tomu slúžia funkcie Auditór cien a Archív cien.

AUDITÓR CIEN

Pomocou tejto funkcie získate prehľad, aké ceny ste pre aktuálnu položku ponúkli na iných stavbách v rôznorodom časovom období. Funkcia je dostupná v module Rozpočet a Kalkulácia zo záložky Zobrazenie.

Program Vám zobrazí stavby, v ktorých bola položka použitá, v akom množstve a jednotkovej cene. Následne cenu z tabuľky Auditóra cien môžete preniesť do ceny aktuálnej položky pomocou ikony Blesku.

V grafe nájdete vývoj minimálnej, priemernej a aktuálnej a aktuálne použitej ceny v rôznom časovom období.

ARCHÍV CIEN

Na rozdiel od Auditóra cien, ktorý zobrazuje maximálne 10 cien v najmladších archivovaných stavbách Vám Archív cien ponúka informácie o všetkých položkách, ich celkovej cene a zároveň aká cena bola použitá v rozpočte/kalkulácií. Funkcia je dostupná v module Rozpočet a Kalkulácia zo záložky Nástroje.

Detailnejšie informácie o položke môžete získať tlačidlom Ukáž detail položky a cenu položky, ktorú chcete v danej stavbe použiť prenesiete tlačidlom Prenes cenu.

Pozor! Pred prenesením ceny z archívu cien do zákazky je potrebné prekontrolovať, či sa vo vyvolanom archíve nachádza položka s požadovaným popisom a hlavne mernou jednotkou. V zozname sa totiž zobrazujú položky, ktoré sa s aktuálnou položkou zo zákazky zhodujú v kóde. Môže sa preto ľahko stať, že ostatné údaje položiek budú rozdielne.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty