Menu

Archív cien

Ceny položiek si viete uložiť do Archívu cien, ktorý umožňuje ukladať ceny z podaných ponúk alebo už realizovaných zákaziek.

Archív cien si naplníte v Zozname zákaziek, zo záložky Údržba, stlačením ikony Naplnenie archívu cien a následne zvolíte, od ktorého dátumu sa budú stavby archivovať.

Archivované ceny môžete neskôr využiť pri podávaní inej ponuky (na inej stavbe), oceňovaní alebo kontrole cien rozpočtu. K tomu slúžia funkcie Auditór cien a Archív cien.

AUDITÓR CIEN

Pomocou tejto funkcie získate prehľad, aké ceny ste pre aktuálnu položku ponúkli na iných stavbách v rôznorodom časovom období. Funkcia je dostupná v module Rozpočet a Kalkulácia zo záložky Zobrazenie.

Program Vám zobrazí stavby, v ktorých bola položka použitá, v akom množstve a jednotkovej cene. Následne cenu z tabuľky Auditóra cien môžete preniesť do ceny aktuálnej položky pomocou ikony Blesku.

V grafe nájdete vývoj minimálnej, priemernej a aktuálnej a aktuálne použitej ceny v rôznom časovom období.

ARCHÍV CIEN

Na rozdiel od Auditóra cien, ktorý zobrazuje maximálne 10 cien v najmladších archivovaných stavbách Vám Archív cien ponúka informácie o všetkých položkách, ich celkovej cene a zároveň aká cena bola použitá v rozpočte/kalkulácií. Funkcia je dostupná v module Rozpočet a Kalkulácia zo záložky Nástroje.

Detailnejšie informácie o položke môžete získať tlačidlom Ukáž detail položky a cenu položky, ktorú chcete v danej stavbe použiť prenesiete tlačidlom Prenes cenu.

Pozor! Pred prenesením ceny z archívu cien do zákazky je potrebné prekontrolovať, či sa vo vyvolanom archíve nachádza položka s požadovaným popisom a hlavne mernou jednotkou. V zozname sa totiž zobrazujú položky, ktoré sa s aktuálnou položkou zo zákazky zhodujú v kóde. Môže sa preto ľahko stať, že ostatné údaje položiek budú rozdielne.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link