Buďte v kontakte

Potrebujete si skrátiť  čas vypĺňaním a doručovaním rôznych dokumentov pre zamestnancov? Je náročne sa v tomto čase stretávať so všetkými zamestnancami? Máme pre Vás alternatívu, ktorá je efektívna a hlavne rýchla. Pozrite si tento krátky prehľad.

Dokumenty elektronicky

V elektronickej forme je možné zasielať zamestnancom:

  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
  • Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Potvrdenie o zaplatení dane
  • Vyhlásenie o poukázaní dane
  • Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb

Ako na to v OLYMPE

Elektronické doručovanie dokumentov je možné po vzájomnej dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

 

Do OLYMPU sme zapracovali tlačovú zostavu, kde si môžete zvoliť dokumenty, ktoré budete zamestnancom zasielať elektronicky. Požiadavku na elektronické doručovanie zadáte cez Tlač – Tlač – Písomné dokumenty pracovníkov – Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami.

Na zasielanie dokumentov elektronicky je potrebné v Personalistike na karte Pracovné pomery označiť voľbu Odoslanie dokumentov elektronicky. Následne bude možné priamo v tlačových zostavách zvoliť voľbu Odoslať e-mailom.

Druhý spôsob ako zaslať dokumenty elektronicky je zvoliť v tlačových zostavách na karte Výber údajov, Výstupné zariadenie – E-mail zaheslovaný.

MyJob

Keď sa dohodnete so zamestnancami na komunikácii cez aplikáciu MyJob, je najskôr potrebné podpísať Dohodu o doručovaní elektronickou formou. Pri odosielaní dohody si v tlači na záložke Nastavenia dokumentu označíte voľbu „Vytvoriť pre My Job“  a následne si zvolíte, ktoré dokumenty budete zamestnancom zasielať.

Import pečiatky

Aby boli dokumenty úplne, môžete do OLYMPU importovať pečiatku zo súboru. Pečiatka musí byť  vo formátoch .bmp, .jpg, .png. Samotný import vykonáte cez Nastavenia – Nastavenia na záložke Pečiatka tlačidlom Importuj pečiatku zo súboru.

Spôsob tlače môžete zvoliť :

  • Tlač v pôvodných rozmeroch – pečiatka bude vytlačená v pôvodných rozmeroch, ktoré by nemali presiahnuť 5 x 3 cm (šírka x výška),
  • Prispôsobiť rozmery výstupnej zostave – veľkosť obrázka sa prispôsobí výstupnej zostave.

Tip na import pečiatky s podpisom

Vašu pečiatku odtlačte na papier a podpíšte. Pečiatku odfoťte alebo zoskenujte do Vášho počítača, orežte ju čo najtesnejšie a uložte do súboru vo formáte .bmp, .jpg alebo .png.

Označenie pred tlačou

Pečiatka sa na dokumente zobrazí, ak označíte voľbu Tlač pečiatky v tlačovom formulári na karte Nastavenia dokumentu.

Dokumenty s pečiatkou a podpisom  

Pošlite zamestnancom jednoducho a rýchlo dokumenty ako Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, Zúčtovanie preddavkov a Potvrdenie o zaplatení dane s pečiatkou a podpisom.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.            08.02.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link