Menu

Buďte v kontakte

Potrebujete si skrátiť  čas vypĺňaním a doručovaním rôznych dokumentov pre zamestnancov? Je náročne sa v tomto čase stretávať so všetkými zamestnancami? Máme pre Vás alternatívu, ktorá je efektívna a hlavne rýchla. Pozrite si tento krátky prehľad.

Dokumenty elektronicky

V elektronickej forme je možné zasielať zamestnancom:

  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
  • Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Potvrdenie o zaplatení dane
  • Vyhlásenie o poukázaní dane
  • Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb

Ako na to v OLYMPE

Elektronické doručovanie dokumentov je možné po vzájomnej dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

 

Do OLYMPU sme zapracovali tlačovú zostavu, kde si môžete zvoliť dokumenty, ktoré budete zamestnancom zasielať elektronicky. Požiadavku na elektronické doručovanie zadáte cez Tlač – Tlač – Písomné dokumenty pracovníkov – Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami.

Na zasielanie dokumentov elektronicky je potrebné v Personalistike na karte Pracovné pomery označiť voľbu Odoslanie dokumentov elektronicky. Následne bude možné priamo v tlačových zostavách zvoliť voľbu Odoslať e-mailom.

Druhý spôsob ako zaslať dokumenty elektronicky je zvoliť v tlačových zostavách na karte Výber údajov, Výstupné zariadenie – E-mail zaheslovaný.

MyJob

Keď sa dohodnete so zamestnancami na komunikácii cez aplikáciu MyJob, je najskôr potrebné podpísať Dohodu o doručovaní elektronickou formou. Pri odosielaní dohody si v tlači na záložke Nastavenia dokumentu označíte voľbu „Vytvoriť pre My Job“  a následne si zvolíte, ktoré dokumenty budete zamestnancom zasielať.

Import pečiatky

Aby boli dokumenty úplne, môžete do OLYMPU importovať pečiatku zo súboru. Pečiatka musí byť  vo formátoch .bmp, .jpg, .png. Samotný import vykonáte cez Nastavenia – Nastavenia na záložke Pečiatka tlačidlom Importuj pečiatku zo súboru.

Spôsob tlače môžete zvoliť :

  • Tlač v pôvodných rozmeroch – pečiatka bude vytlačená v pôvodných rozmeroch, ktoré by nemali presiahnuť 5 x 3 cm (šírka x výška),
  • Prispôsobiť rozmery výstupnej zostave – veľkosť obrázka sa prispôsobí výstupnej zostave.

Tip na import pečiatky s podpisom

Vašu pečiatku odtlačte na papier a podpíšte. Pečiatku odfoťte alebo zoskenujte do Vášho počítača, orežte ju čo najtesnejšie a uložte do súboru vo formáte .bmp, .jpg alebo .png.

Označenie pred tlačou

Pečiatka sa na dokumente zobrazí, ak označíte voľbu Tlač pečiatky v tlačovom formulári na karte Nastavenia dokumentu.

Dokumenty s pečiatkou a podpisom  

Pošlite zamestnancom jednoducho a rýchlo dokumenty ako Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, Zúčtovanie preddavkov a Potvrdenie o zaplatení dane s pečiatkou a podpisom.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.            08.02.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link