Menu

Čiastočný predaj dlhodobého majetku

Spoločnosť 16. 07. 2018 kúpila a zaradila do majetku zostavu nábytku so vstupnou cenou 2 794 eur bez DPH, kód produkcie 31.0. Dňa 31. 03. 2020 spoločnosť časť zostavy predala. Obstarávacia cena predávanej časti je 700 eur. Zostava bola odpisovaná rovnomerným daňovým aj účtovným odpisom v II. odpisovej skupine. Ako postupovať pri vyradení časti majetku?

V menu Evidencia – Dlhodobý majetok máme zaevidovanú kartu majetku s dátumom obstarania 16. 07. 2018. Typ daňového odpisu je rovnomerný, II. odpisová skupina. Typ účtovného odpisu je nastavený na UO=DO.

Pre vyradenie predanej časti majetku otvoríme kartu cez Oprav. V záložke Pohyby pridáme nový pohyb. V zobrazenom okne zvolíme Typ pohybu Zníženie ceny – Čiastočný predaj.


Pre správny výpočet zostatkovej ceny odporúčame vykonať uzávierky odpisov až do mesiaca predchádzajúceho mesiacu vyradenia (v našom príklade do 02/2020).

Do pohybu doplníme dátum, kedy bol čiastočný predaj uskutočnený a sumu zníženia majetku (v našom príklade je to dátum 31.03.2020 a suma 700 €).

Účtovná zostatková cena je rozdiel medzi sumou 700 eur (hodnota predávanej časti majetku v obstarávacej cene) a sumou 195,00 eur (hodnota účtovných odpisov uplatnených od 07/2018 do 02/2020 z predávanej časti majetku). Hodnotu v bunke je možné vyplniť aj ručne.

Zaúčtovanie vyradenia DM je v sume obstarávacej hodnoty pri zaradení majetku (v našom príklade 700 eur).

V záložke Účtovné odpisy program upravil účtovnú zostatkovú cenu Zmenou oprávok vo výške účtovných odpisov uplatnených z vyraďovanej časti majetku (700 eur / 6 rokov / 12 * 20 mesiacov).

Rovnako v záložke Daňové odpisy program upravil daňovú zostatkovú cenu Zmenou oprávok vo výške daňových odpisov uplatnených z vyraďovanej časti majetku.


Uvedené zmeny oprávok sú len evidenčné, nezaúčtujú sa pri uložení karty majetku ani pri uzávierke majetku. Slúžia len na úpravu zostatkových cien pre správny výpočet odpisov majetku v ďalších obdobiach.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link