Menu

Čiastočný predaj dlhodobého majetku

Spoločnosť 16. 07. 2018 kúpila a zaradila do majetku zostavu nábytku so vstupnou cenou 2 794 eur bez DPH, kód produkcie 31.0. Dňa 31. 03. 2020 spoločnosť časť zostavy predala. Obstarávacia cena predávanej časti je 700 eur. Zostava bola odpisovaná rovnomerným daňovým aj účtovným odpisom v II. odpisovej skupine. Ako postupovať pri vyradení časti majetku?

V menu Evidencia – Dlhodobý majetok máme zaevidovanú kartu majetku s dátumom obstarania 16. 07. 2018. Typ daňového odpisu je rovnomerný, II. odpisová skupina. Typ účtovného odpisu je nastavený na UO=DO.

Pre vyradenie predanej časti majetku otvoríme kartu cez Oprav. V záložke Pohyby pridáme nový pohyb. V zobrazenom okne zvolíme Typ pohybu Zníženie ceny – Čiastočný predaj.


Pre správny výpočet zostatkovej ceny odporúčame vykonať uzávierky odpisov až do mesiaca predchádzajúceho mesiacu vyradenia (v našom príklade do 02/2020).

Do pohybu doplníme dátum, kedy bol čiastočný predaj uskutočnený a sumu zníženia majetku (v našom príklade je to dátum 31.03.2020 a suma 700 €).

Účtovná zostatková cena je rozdiel medzi sumou 700 eur (hodnota predávanej časti majetku v obstarávacej cene) a sumou 195,00 eur (hodnota účtovných odpisov uplatnených od 07/2018 do 02/2020 z predávanej časti majetku). Hodnotu v bunke je možné vyplniť aj ručne.

Zaúčtovanie vyradenia DM je v sume obstarávacej hodnoty pri zaradení majetku (v našom príklade 700 eur).

V záložke Účtovné odpisy program upravil účtovnú zostatkovú cenu Zmenou oprávok vo výške účtovných odpisov uplatnených z vyraďovanej časti majetku (700 eur / 6 rokov / 12 * 20 mesiacov).

Rovnako v záložke Daňové odpisy program upravil daňovú zostatkovú cenu Zmenou oprávok vo výške daňových odpisov uplatnených z vyraďovanej časti majetku.


Uvedené zmeny oprávok sú len evidenčné, nezaúčtujú sa pri uložení karty majetku ani pri uzávierke majetku. Slúžia len na úpravu zostatkových cien pre správny výpočet odpisov majetku v ďalších obdobiach.

Vzdelávajte sa s KROS academy

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom naraz v Personalistike aj vo vygenerovaných mzdách. Pri prepočte exekúcií a odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vám pomôže Infopanel na výpočet. Vďaka Pripomienkovaču zas nezabudnete na dôležité povinnosti a dátumy. S príručkou spoznáte aj ďalšie užitočné funkcie, ktoré vám uľahčia prácu v programe.
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link