Menu

Číslo dokladu KV DPH vs. externé číslo dokladu

Jedným z povinných údajov na faktúre je číslo dokladu. V programe sa zadáva do bunky Číslo dokladu KV DPH, ktoré sa zobrazuje v Kontrolnom výkaze DPH. Bunka Externé číslo symbolizuje variabilný symbol, na základe ktorého sa páruje k faktúre úhrada.

Číslo dokladu KV DPH

Do bunky Číslo dokladu KV DPH sa zadáva poradové číslo faktúry uvedené na doklade. Číslo dokladu je jednou z povinných náležitostí Kontrolného výkazu DPH vrátane všetkých jeho znakov.

  • Pri odoslaných dokladoch sa do poľa Číslo dokladu KV DPH prenesie programom vygenerované Interné číslo dokladu.
  • Pri došlých dokladoch je potrebné, aby bolo číslo dokladu KV DPH v takom tvare, aké je na prijatom doklade aj so všetkými príslušnými znakmi, t. j. ak obsahuje okrem číslic aj písmená, prípadne aj znaky, napr. čiarky, lomky, hviezdičky, pomlčky, uvádzame aj tie. Číslo faktúry sa uvádza bez medzier.

Kopírovanie čísla KV DPH do externého čísla

Veľmi často sa stáva, že číslo faktúry je zároveň variabilným symbolom, ktorý sa používa pri úhrade bankovým prevodom. Ak sú obe čísla rovnaké môžeme si nastaviť kopírovanie. Priamo na doklade pomocou tlačidla Možnosti – Nastavenie formulára vyberieme presný okruh, evidenciu a číselný rad, pre ktoré bude nastavenie platiť. Zapneme voľbu Kopírovať číslo dokladu KV DPH do externého čísla.

Banky akceptujú ako variabilné symboly len numerické znaky. Pri kopírovaní čísla KV DPH do externého čísla pomôžeme zapnutím voľby  Pri kopírovaní do externého čísla preberať len numerické znaky.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty