Menu

Daňový bonus v OLYMPE od 1.7.2022

Od júla 2022 sa mení suma daňového bonusu, zavádzajú sa dve úrovne daňového bonusu podľa veku dieťaťa a mení sa aj princíp jeho výpočtu.

1 uplatní sa od mesiaca narodenia dieťaťa a poslednýkrát v mesiaci, kedy dieťa dovŕši 6 rokov

2 uplatní sa od mesiaca nasledujúceho po dovŕšení 6. roku a poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov

3 uplatní sa od mesiaca nasledujúceho po dovŕšení 15. roku a najdlhšie do mesiaca (vrátane), v ktorom dieťa dovŕši 25 rokov, ak sa dieťa považuje za vyživované (napr. študuje dennou formou)

4 ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR

5 uplatní sa od mesiaca narodenia dieťaťa a poslednýkrát v mesiaci, kedy dieťa dovŕši 15 rokov

6 uplatní sa od mesiaca nasledujúceho po dovŕšení 15. roku a najdlhšie do mesiaca (vrátane), v ktorom dieťa dovŕši 25 rokov, ak sa dieťa považuje za vyživované (napr. študuje dennou formou)

Daňový bonus sa mesačne uplatní v úhrne za všetky deti najviac do výšky percentuálneho limitu čiastkového základu dane podľa počtu vyživovaných detí:

  • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
  • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
  • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
  • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
  • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
  • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Ruší sa podmienka pre mesačné uplatnenie daňového bonusu – dosiahnutie zdaniteľného príjmu aspoň vo výške ½ minimálnej mzdy, t. j. 323 eur.

Na uplatňovanie daňového bonusu je potrebné zaevidovať deti, ktoré zamestnanec uviedol vo vyhlásení na zdanenie príjmov, v Personalistike na karte Rodinné údaje – záložka Deti. Cez tlačidlo Pridaj zaevidujete údaje o dieťati, ako meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa, na základe ktorého program vypočíta dátum narodenia a vek. Na záložke Uplatňovanie daňového bonusu cez tlačidlo Pridaj zaevidujete obdobie, v ktorom si zamestnanec bude uplatňovať daňový bonus na dané dieťa. 

Na záložke Uplatňovanie daňového bonusu cez tlačidlo Pridaj zadáte Obdobie od – do, v ktorom sa má daňový bonus zamestnancovi uplatniť. Formulár Obdobie uplatňovania daňového bonusu sa dá uložiť aj bez zadania Obdobia od – do, vtedy sa daňový bonus bude uplatňovať až do dovŕšenia 25 rokov dieťaťa.

Postup pri určení daňového bonusu na dieťa od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022

V období od júla do konca roka je potrebné porovnávať nárok na daňový bonus, ktorý by mal zamestnanec podľa legislatívy platnej do konca júna 2022 a tiež podľa legislatívy platnej od júla 2022. Zamestnávateľ zamestnancovi vyplatí sumu, ktorá je vyššia a pre zamestnanca výhodnejšia.

Zamestnankyňa pracuje na polovičný pracovný úväzok a v mesiaci júl 2022 si uplatňuje daňový bonus na 2 deti vo veku 4 roky a 10 rokov. Zdaniteľný príjem zamestnankyne je 370 eur, čiastkový základ dane je 320,42 eura.

Výpočet daňového bonusu podľa starých pravidiel:

Zdaniteľný príjem je vyšší ako 323 eur, tzn. že zamestnankyňa má nárok na daňový bonus. Nárok na daňový bonus podľa legislatívy do 6/2022 na obe deti je vo výške 90,74 eura (47,14 eura + 43,60 eura).

Výpočet daňového bonusu podľa nových pravidiel:

Nárok na daňový bonus podľa legislatívy od 7/2022 na dve deti do 15 rokov je vo výške 140 eur (2 x 70 eur); najviac však vo výške 27 % z čiastkového základu dane zamestnankyne, t. j. 27 % z 320,42 eura = 86,5134 = 86,51 eura.

Pre zamestnankyňu je výhodnejší starý spôsob výpočtu, pretože 90,74 eura > 86,51 eura. Výsledná suma daňového bonusu je 90,74 eura.

Výsledky výpočtov zaokrúhľujeme na 2 desatinné miesta (na eurocenty) matematicky.

Zamestnanec si uplatňuje v mesiaci júl 2022 daňový bonus na 3 deti vo veku 11, 13 a 23 rokov. V danom mesiaci zamestnanec dosiahol zdaniteľný príjem vo výške 1 499,29 eur, čiastkový základ dane zamestnanca je 1 298,40 eura.

Výpočet daňového bonusu podľa starých pravidiel:

Zdaniteľný príjem je vyšší ako 323 eur, tzn. že zamestnanec má nárok na daňový bonus. Nárok na daňový bonus podľa legislatívy do 6/2022 na všetky tri deti je vo výške 110,77 eura ((2 x 43,60 eura) + 23,57 eura).

Výpočet daňového bonusu podľa nových pravidiel:

Nárok na daňový bonus podľa legislatívy od 7/2022 na dve deti do 15 rokov a jedno dieťa od 15 do 25 rokov je vo výške 180 eur ((2 x 70 eur) + 40 eur); najviac však vo výške 34 % z čiastkového základu dane zamestnanca, t. j. 34 % z 1 298,40 eura = 441,456 = 441,46 eura.

Pre zamestnanca je výhodnejší nový spôsob výpočtu, pretože 110,77 eura < 180 eur. Výsledná suma daňového bonusu je 180 eur.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              25.07.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty