Menu

Daňový bonus v OLYMPE

Od 1. 7. 2021 sa zavádza tretia úroveň daňového bonusu (DB). Týka sa rodičov detí medzi 6. a 15. rokom.

Poberanie daňového bonusu zaevidujete v Personalistike na karte Rodinné údaje na záložke Deti. Cez tlačidlo Pridaj zaevidujete údaje o dieťati, ako meno, priezvisko a rodné číslo dieťaťa, na základe ktorého program vypočíta dátum narodenia a vek.

Obdobia uplatňovania daňového bonusu zadáte do polí Obdobie od – do. Ak nevyplníte obdobie, znamená to, že DB sa bude uplatňovať vo všetkých obdobiach.

Výška daňového bonusu za rok 2021 sa rozlišuje podľa vekovej kategórie dieťaťa:

1 uplatní sa od narodenia dieťaťa a poslednýkrát v mesiaci, kedy dieťa dovŕši 6 rokov

2 uplatní sa od mesiaca po dovŕšení 6. roku a poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov

3 uplatní sa od mesiaca po dovŕšení 15. roku a najdlhšie do mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom

Dieťa sa narodilo 31. 7. 2006. V akej výške bude vyplatený DB v  júli a auguste 2021?

 

Keďže dieťa dovŕši 15 rokov v júli, v tomto mesiaci sa prvý a aj poslednýkrát uplatní daňový bonus vo výške 39,47 € . Za august bude nárok na DB len vo výške 23,22 €.

Podmienku príjmu aj vek dieťaťa program automaticky sleduje aj pri mesačnom uplatňovaní DB aj v ročnom zúčtovaní dane. Podľa neho vypočíta správnu výšku DB v mzde zamestnanca bez nutnosti ďalšieho zásahu.  

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.              26.07.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link