Menu

Daňový bonus v RZD

Dňa 16.2.2022 bola v NRSR schválená novela zákona č. 67/2020 Z. z., ktorá zmierňuje podmienky pre uplatnenie DB na deti v RZD za rok 2021. Pokiaľ si zamestnanec v RZD douplatňuje daňový bonus na deti, avšak nesplnil podmienku dosiahnutia zdaniteľného príjmu aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy (t.j. aspoň 3 738 € v riadku 01 RZD), na účely splnenia tejto podmienky sa započítajú aj prijaté pandemické ošetrovné a nemocenské. 

Douplatnenie DB v RZD

V OLYMPE doplníte výšku príjmov oslobodených od dane pre uplatnenie DB vo vygenerovanom RZD v časti 09 v riadku Príjmy oslobodené od dane pre uplatnenie DB. Toto políčko bude dopracované do verzie 22.20, ktorá bude dostupná začiatkom marca 2022.

Zamestnanci, ktorých sa to týka, sú povinní výšku príjmov pre účely započítania na uplatnenie daňového bonusu oznámiť zamestnávateľovi v lehote do 10. marca 2022.

Zamestnancov, ktorí si v rámci RZD douplatňujú daňový bonus, ale splnili podmienku dosiahnutia zdaniteľného príjmu (t.j. aspoň 37 38 € v riadku 01 RZD), sa táto zmena nedotýka. Žiadna nová povinnosť im nevzniká.

Ak ste už zamestnancom RZD vykonali a pri zohľadnení týchto príjmov zamestnancovi vznikne nárok na douplatnenie DB, je potrebné urobiť opravné RZD.

Dočasné riešenie v OLYMPE

Ak u vás nastal takýto prípad a potrebujete vykonať RZD ešte skôr ako bude dostupná verzia 22.20, je potrebné postupovať nasledovne. Ak si zamestnanec douplatňuje v rámci RZD DB a výška jeho zdaniteľných príjmov je nižšia ako 6 -násobok minimálnej mzdy, program dá hlášku o nedostatočnom príjme. V takomto prípade (ak podmienku splní po započítaní pandemického nemocenského, či ošetrovného) môžete túto hlášku potvrdiť Áno. Následne program nárok na DB zamestnancovi prizná.

Ako zadať do RZD DB, ak si ho zamestnanec počas celého roka 2021 neuplatňoval mesačne a chce si ho douplatniť v RZD, si môžete prečítať v Často kladených otázkach – Douplatnenie daňového bonus v RZD.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                    18.02.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty