Menu

Darovanie 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane

Daňovník môže každoročne poukázať 2 %, resp. 3 % zo sumy zaplatenej dane neziskovej organizácii, nadácii, či občianskemu združeniu. Zoznam všetkých prijímateľov nájdete na www.dvepercenta.sk. Pozrime sa, čo všetko je potrebné urobiť, aby ich zamestnanec mohol darovať.

Potvrdenie o zaplatení dane

Po vykonaní RZD vystaví zamestnávateľ zamestnancom, ktorí o to požiadali, najneskôr do 19. 4. 2022, tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).

Na potvrdenie je potrebné uviesť dátum zaplatenia dane. Tento vyplníte cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Potvrdenie o zaplatení dane na záložke Nastavenia dokumentu – Dátum zaplatenia dane.

Vyhlásenie o poukázaní dane

Ak vám zamestnanec poskytne údaje o príjemcovi 2 %, resp. 3 % dane, zaevidujete ich priamo vo vytvorenom RZD na záložke Podklady pre zúčtovanie dane v časti Vyhlásenie o poukázaní dane – údaje o prijímateľovi. Stačí vyplniť Obchodné meno alebo názov a Identifikačné číslo prijímateľa (IČO). Následne môžete zamestnancovi vytlačiť aj Vyhlásenie na poukázanie dane (Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).

Ak zamestnanec chce darovať 3 % zaplatenej dane (v roku 2021 vykonával dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín), označíte pred tlačou Vyhlásenia o poukázaní dane na záložke Nastavenia dokumentu pole Uviesť sumu do výšky 3 %.

Ďalej je potrebné vyplniť Dátum zaplatenej dane, ktorý program uvedie v riadku 14 v prípade nedoplatku na dani. V prípade preplatku sa v riadku 14 uvedie dátum 31. 3. 2022.

Ak má zamestnanec z ročného zúčtovania dane nedoplatok a chce darovať % zo zaplatenej dane, je povinný tento nedoplatok zaplatiť najneskôr do 2. 5. 2022, a to aj v prípade, že je nižší ako 5 €.

Povinnosti zamestnanca

Zamestnanec v Žiadosti o vykonanie RZD v časti VII. vyznačí, že žiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.  Zamestnanec môže poukázať 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane, v prípade, ak mu vyšiel podiel zaplatenej dane aspoň vo výške 3 €. Výpočet podielu zo zaplatenej dane vychádza z čiastky dane, ktorá je uvedená na riadku 24 Potvrdenia o zaplatení dane.

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane treba predložiť najneskôr do 2. mája 2022 správcovi dane. Tieto tlačivá predkladá správcovi dane zamestnanec, nie zamestnávateľ.

3 % zo zaplatenej dane môže darovať zamestnanec, ktorý vykonal dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve najmenej 40 hodín v zdaňovacom období. Povinnosťou je doložiť písomné potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti, ktoré vystavuje príjemca dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie bude súčasťou Vyhlásenia.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                                 17.03.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty