Menu

Darovanie 2 %

 

Daňovník môže každý rok darovať 2 %, resp. 3 % zo sumy zaplatenej dane neziskovej organizácii (občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, … ). Zoznam všetkých prijímateľov nájdete na www.dvepercenta.sk.

Kedy môže zamestnanec darovať % zo zaplatenej dane?

Zamestnanec môže poukázať 2 % zaplatenej dane, v prípade, ak mu vyšiel podiel zaplatenej dane v dostatočnej výške (aspoň 3 eur). Výpočet podielu zo zaplatenej dane vychádza z čiastky dane, ktorá je uvedená v riadku 24 Potvrdenia o zaplatení dane.

Povinnosť zamestnávateľa

Ak chce zamestnanec darovať % zo svojej zaplatenej dane, zamestnávateľovi to vyznačí v Žiadosti o vykonanie RZD v časti VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.  Po vykonaní RZD vystaví zamestnávateľ zamestnancom, ktorí o to požiadali, do 15. 4. 2021 tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Ak zamestnanec poskytne zamestnávateľovi údaje o príjemcovi 2 % dane, môžete ho zadať priamo vo vytvorenom Ročnom zúčtovaní dane na záložke Podklady pre zúčtovanie dane v časti Vyhlásenie o poukázaní dane – údaje o prijímateľovi. Následne OLYMP umožní vytlačiť Vyhlásenie s vyplnenými údajmi, bez nutnosti ďalšieho ručného dopĺňania. Toto však nie je zákonná povinnosť zamestnávateľa.

Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní danePotvrdenie o zaplatení dane nájdete cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane.

 

Ak chce zamestnanec darovať % zo zaplatenej dane a vyjde mu v ročnom zúčtovaní dane nedoplatok, je povinný tento nedoplatok zaplatiť do 30. 4. 2021, aj keď je do výšky 5 €.

Potvrdenie o zaplatení dane je potrebné tlačiť až po zadaní nedoplatku z RZD do výplaty zamestnanca.

 

Na Potvrdení o zaplatení dane Dátum zaplatenia nedoplatku doplníte cez Tlač – Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Potvrdenie o zaplatení dane na záložke Nastavenia dokumentu – Dátum zaplatenia dane.

Povinnosť zamestnanca

Suma 2 %, resp. 3 % sa vypočíta zo zaplatenej dane. Za zaplatenú daň sa považuje suma znížená o daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky, čiže je to daň z Potvrdenia o zaplatení dane z riadku 24. Vypočítaná suma 2 %, resp. 3 % za rok 2020 sa zaokrúhľuje na eurocenty matematicky. Zamestnanec si vyberie príslušnú organizáciu, ktorú vyplní do Vyhlásenia o poukázaní dane spolu s vypočítanou čiastkou 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane Na darovanie 2 % nie je potrebné vedieť číslo účtu prijímateľa, keďže peniaze na účty prevádzajú daňové úrady a nie daňovník. Vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.

Vyhlásenie o poukázaní dane a Potvrdenie o zaplatení dane doručí zamestnanec na akýkoľvek daňový úrad do 30. 4. 2021. Ak zamestnanec zadá nesprávne údaje o prijímateľovi 2 %, resp. 3 %, nárok na poukázanie zanikne.

 Kedy môže zamestnanec darovať 3 % dane ?

Ak zamestnanec vykonal dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, môže poukázať až 3 % zo zaplatenej dane. Povinnosťou je doložiť písomné potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej práce, ktoré je prílohou Vyhlásenia. Toto potvrdenie žiada zamestnanec od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.

Ak chcete vytlačiť zamestnancovi Vyhlásenie o poukázaní dane a zamestnanec chce darovať 3 %, na záložke nastavenia dokumentu označíte pole Uviesť sumu do výšky 3 %

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       26.04.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...
Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link