Menu

Digitálny archív – aktivácia

Digitálny archív je cloudové úložisko, kde sú uložené účtovné záznamy, súčasťou ktorých je aj príloha (napr. faktúra, pokladničný doklad, zmluva). Ak doklad nemá pripojenú prílohu, neukladá sa do digitálneho archívu. Prílohy sa ukladajú vo formáte .pdf, .jpg., .bmp.
Digitálny archív je dostupný od verzie 25.20 a pre roky 2022 a vyššie. Podmienkou pre používanie digitálneho archívu je aktívne pripojenie na internet (minimálna rýchlosť 5 Mb/s) a vytvorené konto v KROS účte.

Ako to funguje ?

  1. Najskôr je potrebné si stiahnuť a nainštalovať aktuálnu verziu programu OMEGA.
  2. Potom je nutné skontrolovať spôsob číslovania dokladov. V prípade ak máme duplicitné čísla, je potrebné ich odstrániť.
  3. Následne v menu Firma – Nastavenia – Všeobecné nastavenia – Firma zaklikneme voľbu ,,Používať digitálny archív“.

Túto voľbu môže zakliknúť iba správca účtovníctva. Ak je v účtovníctve viacero správcov, ten kto ju prvý zapne, automaticky vytvorí digitálny archív. Po zakliknutí voľby odporúčame vykonať archív aktuálnej databázy. Následne je nutné sa prihlásiť do svojho KROS účtu. Prihlasujeme sa pod kontom, ktoré je označené ako vlastník v programe OMEGA, prípadne vo webovej Fakturácií.

Po zakliknutí voľby je možné prizvať do digitálneho archívu viacerých užívateľov, ktorí budú pripájať prílohy k dokladom.

Vlastníka, ktorý založil digitálny archív, nie je možné odstrániť zo zoznamu používateľov. Ostatných užívateľov je možné pridávať alebo odstraňovať. Rovnako nie je možné vypnúť voľbu Používať digitálny archív.

Pred zakliknutím voľby Digitálny archív je nutné skontrolovať a odstrániť duplicitné číslovanie dokladov. V opačnom prípade môže nastať situácia, že prílohy budú nesprávne pridelené. Pri hromadnom prečíslovaní je taktiež potrebné skontrolovať, od akého čísla začať číslovať, aby nevznikli duplicity.

3. Po aktivácií digitálneho archívu v menu Evidencia – Účtovné doklady alebo v menu Evidencia – Kniha pohľadávok alebo Kniha záväzkov cez záložku Prílohy pridáme jednotlivé doklady do Digitálneho archívu. Existujúce prílohy sa automaticky prenesú do digitálneho archívu.

4. Prílohy k účtovným záznamom môžeme pridávať, prezerať, vymazávať a jednoducho elektronicky archivovať.

Súčasťou príloh sú doklady, ktoré sme pridali ručne alebo stiahli pomocou služby Elektronické doklady.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty