Menu

Digitálny archív – obnova dát z archívu

Prenášate si dáta na nový počítač, prípadne sa Vám poškodili údaje a chcete sa vrátiť k pôvodným? Využite na to funkciu obnovy dát z archívu. Pri obnove dát sa prepíšu všetky pôvodné údaje. Nie je možné obnoviť len časť archívneho súboru.
Funkciu obnovy dát z archívu vyberieme cez menu Firma – Obnova dát z archívu. Zobrazí sa nasledovný formulár:

  1. Voľbou Sieťový adresár nastavíme cestu v počítači, kde máme uložený archívny súbor.
  2. Naľavo v časti Názov súboru sa zobrazia všetky archívne súbory, ktoré sa nachádzajú vo zvolenom adresári. Vyberieme archív, ktorý chceme obnoviť (súbor s príponou .T01, napr. arch_r2022_0000.T01).
  3. Záložka Základné informácie obsahuje podrobnejšie informácie o súbore, ktorý chceme obnoviť. Overíme si tak, či máme vybraný správny archív.
  4. V záložke Iné nastavenia, test archívu nastavíme cieľový adresár pomocou tlačidla Nalistuj …, do ktorého sa má databáza obnoviť.
  5. Po správnom nastavení môžeme spustiť obnovu dát pomocou voľby Odarchivuj. Po ukončení tejto funkcie sa zobrazí správa o úspešnej obnove dát. Ak sa obnovovaná firma nenachádza v zozname pripojených firiem, program na záver ponúkne jej pripojenie.

Pri spúšťaní obnovy dát z archívu odporúčame mať databázu danej firmy zatvorenú.

Odporúčame pravidelne zálohovať svoje údaje. Archiváciu dát vykonáme cez menu Firma – Archivuj. Viac informácií nájdete v našom článku Archivácia – chráňme si svoje dáta.

Pri používaní digitálneho archívu a obnove dát je potrebné vždy skontrolovať dátum a čas archívneho súboru, ktorý plánujeme obnoviť. Z dôvodu, že starší archívny súbor môže vymazať, prípadne prepísať všetky údaje, ktoré sa nachádzajú na cloudovom úložisku.

Pred zakliknutím voľby Digitálny archív je nutné skontrolovať a odstrániť duplicitné číslovanie dokladov. V opačnom prípade môže nastať situácia, že prílohy budú nesprávne pridelené. Pri hromadnom prečíslovaní je taktiež potrebné skontrolovať, od akého čísla začať číslovať, aby nevznikli duplicity.

Firma ABC, s. r. o. má uloženú databázu na svojom serverovom počítači na disku C v adresári OMEGA – DATA. Firma databázu archivuje na dennej báze pri zatváraní programu. Súčasťou archívu sú aj prílohy digitálneho archívu. Dňa 26. 04. 2022 sa hlavná účtovníčka rozhodne obnoviť archív na svojom domácom počítači, ktorý nie je pripojený na server do práce, avšak s dátumom 01. 04. 2022. Ako bude postupovať?

Obnovu dát z archívu vykonáme cez menu Firma – Obnova dát z archívu. Predtým však odporúčame skontrolovať dátum a čas archívneho súboru. Ak by hlavná účtovníčka na svojom domácom počítači obnovila archív vytvorený k 01. 04. 2022, došlo by k vymazaniu alebo prepísaniu dát a príloh. Firma ABC, s. r. o. by pri takejto obnove prišla o dáta a prílohy na svojom serverovom počítači, pretože obnovou archívu by sa dáta vymazali na cloudovom úložisku. Preto je potrebné pred samotným archívom najskôr vykonať aktuálny archív databázy na serverovom počítači v práci a následne obnoviť aktuálny archív vytvorený k 26. 04. 2022.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2022 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty