Menu

Dobropis k prenesenej DP podľa § 69

V súvislosti s tuzemský prenosom daňovej povinnosti sa môžeme stretnúť, že nám dodávateľ zašle opravný doklad – dobropis, prípadne naopak nám vznikne takáto povinnosť ho vystaviť. Ako správne postupovať si uvedieme na príkladoch:

Došlý dobropis

Došlý dobropis zaúčtujeme v okruhu DD – Došlé dobropisy pomocou automatického účtovania 29/1 DD – Tuz. samozdanenie – §53 ods. 1 (dobropis). Keďže na pôvodnej faktúre sme tiež účtovali so samozdanením, rovnaký princíp uplatníme aj pri dobropise. V rozpise DPH uvedieme sumu do Neobsahuje DPH.  V záložke Evidencia DPH doplníme číslo pôvodného dokladu.

Odoslaný dobropis

Odoslaný dobropis zaúčtujeme v okruhu OD – Odoslané dobropisy pomocou automatického účtovania 19 OD – Oprava základu §25 od.1 a,b (dobropis). Sumu rovnako ako na pôvodnej faktúre uvedieme v 0 % sadzbe DPH a typ sumy nastavíme na OC1. V záložke Evidencia DPH doplníme číslo pôvodného dokladu.

  Dobropis môžete vystaviť aj cez Fakturáciu – Odoslané dobropisy voľbou kópia z odoslanej faktúry. Program tak automaticky nastaví správny typ sumy a oddiel KV DPH.
Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 
KROS
Copy link