Menu

Dočerpanie dovolenky

S blížiacim sa koncom roka treba zamestnancov informovať o zostatku dovolenky, aby si mohli vyčerpať zvyšok dovolenky do konca roka. V Olympe na to slúži dokument Čerpanie dovolenky (Tlač – Tlač – Dovolenky – Čerpanie dovolenky).

Ak by si zamestnanec nevyčerpal dovolenku, napr. z roku 2019, môže si ju ešte preniesť do roku 2020. V roku 2020 si bude zamestnanec čerpať najskôr túto dovolenku.

Zamestnanec mal v roku 2018 nárok 5 týždňov dovolenky (25 dní). Zostalo mu 6 dní dovolenky, ktorá sa preniesla do roku 2019. V roku 2019 si nečerpal žiadnu dovolenku. Čo sa stane v roku 2020?

116 ods. 2 Zákonníka práce
Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Ak má zamestnanec nárok na 5 týždňov dovolenky a v roku 2019 nevyčerpal žiadnu dovolenku, teda jeho nárok spolu bude v decembri 2019:

– za rok 2019 25 dní,
– za rok 2018 6 dní.

Zamestnancovi podľa § 116 ods. 2 Zákonníka práce patrí náhrada mzdy za 5 dní nevyčerpanej dovolenky z roku 2018. V roku 2020 bude mať teda zamestnanec 25 dní dovolenky z roku 2019 a nárok na novú dovolenku.

Prečo zamestnávateľ preplatí iba 5 dní a nie 6?

Zamestnávateľ podľa §116 ods. 2 preplatí náhradu dovolenky len za časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne základnej výmery dovolenky. V našom prípade je základná výmera 5 týždňov, teda zamestnávateľ môže preplatiť 1 týždeň, čo je u tohto zamestnanca v dňoch 5 dní.

Zamestnávateľ preplatí 5 dní dovolenky a 1 deň dovolenky mu prepadne. 5 dní dovolenky z roku 2018 preplatíte zložkou mzdy 311 – preplatenie nevyčerpanej dovolenky.

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku z dôvodu PN, materskej alebo rodičovskej dovolenky alebo bol uvoľnený na výkon verejnej alebo odborovej funkcie, dovolenka mu neprepadne, ale sa prenáša do ďalšieho roka. Po skončení vyššie uvedených neprítomnosti je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi čerpanie dovolenky.

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                     05.10.2020

KROS
Copy link