Menu

Dohoda o brigádnickej práci študenta – výnimka z DP

Ako zadať dohodu o brigádnickej práci študenta do programu OLYMP a na čo si pri pridávaní dať pozor, sme si už ukázali. Teraz si posvietime na uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia.

Študent si môže určiť jednu dohodu v mesiaci, na ktorú si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia. V tomto prípade študent z príjmu do 200 eur neplatí žiadne odvody. Zamestnávateľ odvedie garančné poistenie (ďalej GP) a úrazové poistenie (ďalej ÚP). Podmienkou na uplatnenie výnimky je podpísanie Oznámenia a čestného prehlásenia k DoBPŠ, ktoré nájdete cez Tlač – Tlač – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov.

Výnimku si študent môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa a na jednu dohodu. V prípade, ak má študent v jednom mesiaci dve dohody u jedného zamestnávateľa, výnimku je možné uplatniť len na jednu z nich.

Ak si študent uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia od začiatku dohody, v Personalistike na karte Pracovné pomery v Dohode o brigádnickej práci študentov označíte voľbu Výnimka z dôchodkového poist.

Program túto informáciu automaticky prenesie na kartu Mzdové údaje. V prípade, že si výnimku chce uplatniť neskôr (napr. dohoda začne 01. 06. 2022, ale výnimku si uplatní až od 01. 08. 2022), voľbu Výnimka z dôchodkového poistenia označíte na karte Mzdové údaje od mesiaca, kedy si prvýkrát výnimku uplatní (08/2022).

V tomto prípade je potrebné brigádnika aj odhlásiť z dôchodkového poistenia k poslednému dňu v mesiaci, kedy si výnimku ešte neuplatňoval, v našom prípade k 31. 07. 2022.

Ako postupovať v prípade, že študent uplatňujúci si výnimku na dôchodkové poistenie prekročí príjem 200 eur, si ukážeme na príklade.

Študent pracujúci na DoBPŠ – pravidelný príjem od 01. 02. 2022 si uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia. So zamestnávateľom sa dohodli na mzde 200 eur/mesiac. V júni 2022 však dostal mimoriadnu odmenu v sume 50 eur.

Aké oznamovacie povinnosti zamestnávateľovi vzniknú pri prekročení hraničného príjmu 200 eur?

Pri príjme do 200 eur platí odvody len zamestnávateľ, a to garančné a úrazové poistenie. Ak však príjem prekročí, z rozdielu, ktorý presahuje sumu 200 eur, t. j. 50 eur, zaplatí zamestnávateľ ešte aj rezervný fond a obaja zaplatia starobné a invalidné poistenie. GP a ÚP bude vypočítané z celej sumy 250 eur.

Ak študent prekročí príjem, je potrebné ho doprihlásiť na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne kódom 11 (pravidelný príjem) k prvému dňu v mesiaci, v ktorom prekročí príjem. Prihlášku vytvoríte cez Exporty – Registračné listy FO, zvolíte obdobie a označíte voľbu Prihláška na dôchodkové poistenie.

Za mesiac jún bude študent v mesačnom výkaze pre Sociálnu poisťovňu s kódom 71.

V prípade, že príjem študenta nasledujúci mesiac klesne na sumu do 200 eur, je potrebné ho znova odhlásiť z dôchodkového poistenia k poslednému dňu v mesiaci, kedy príjem presiahol, v našom prípade k 30. 06. 2022. Odhlášku vytvoríte znova cez Exporty – Registračné listy FO a označíte voľbu Odhláška z dôchodkového poistenia. Program vytvorí odhlášku s kódom 11 k 30. 06. 2022.

Prihlášku a odhlášku z dôchodkového poistenia je potrebné odoslať ešte pred zaslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

 

Ak dohoda končí v mesiaci, kedy študent prekročí príjem a je doprihlásený na dôchodkové poistenie kódom 11, pri odhláške zo Sociálnej poisťovne bude odhlásený kódom 7. Jednotlivé kódy na registračných listoch a mesačných výkazoch nájdete aj v našich pomocných tabuľkách Typy zamestnanca na RLFO a Typ zamestnanca na výkazoch do SP.

  Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                   19.07.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty