Menu

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Počas letných prázdnin, majú študenti čas na oddych od školských povinností, ale aj príležitosť privyrobiť si. Študenti majú možnosť uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študentov (ďalej už len DBPŠ). Spoločne si vysvetlíme základné informácie.

DBPŠ – všeobecne

  • je určená pre žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorý nedovŕšil 26 rokov,
  • ide o príležitostnú prácu vymedzenú druhom práce (napr. roznášanie letákov, predaj zmrzliny),
  • rozsah práce je najviac 20 hodín týždenne v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu trvania DBPŠ).

Na DBPŠ môže študent vykonávať zárobkovú činnosť najdlhšie do konca roka, v ktorom dovŕšil 26 rokov.  Súčasťou dohody musí byť platné potvrdenie o návšteve školy.

Výnimka z dôchodkového poistenia

Každý študent, ktorý má uzatvorenú DBPŠ, si môže určiť 1 dohodu v mesiaci, na ktorú si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia (starobné a invalidné poistenie). Pri uplatnení výnimky sa neplatí poistné na starobné, invalidné poistenie a poistné do RFS do výšky 200 €. Podmienkou na jej uplatnenie je podpísanie Oznámenia a čestného vyhlásenia k DBPŠ (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia – Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brig. práci študentov). Ak má študent uzatvorenú DBPŠ u viacerých zamestnávateľov, výnimku z DP si môže uplatniť iba na 1 dohodu.

To isté platí, ak má študent v rámci 1 mesiaca 2 dohody u toho istého zamestnávateľa (napr. ak 3. 7. končí jedna dohoda DBPŠ a 6. 7. začína ďalšia).

Ak si chce študent uplatňovať výnimku od nástupu do zamestnania, nastavíte ju v Personalistike na karte Pracovné pomery. V Dohode o brigádnickej práci študentov označíte voľbu Výnimka z dôchodkového poist.

 

Program túto informáciu automaticky prenesie na kartu Mzdové údaje do časti Odvodové úľavy – Výnimka z dôchodkového poistenia.

Ak sa rozhodne študent uplatniť si výnimku z DP počas plynúcej dohody (dohoda napr. vznikla 1. 3. 2020 a študent si chce uplatniť výnimku od 1. 8. 2020), výnimku nastavíte v Personalistike zamestnanca už len na karte Mzdové údaje v časti Odvodové úľavy – Výnimka z dôchodkového poistenia.

Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni

V prípade, ak výška príjmu DBPŠ, na ktorú si študent uplatňuje výnimku z DP presiahne 200 €, zamestnávateľ je povinný zamestnanca prihlásiť na dôchodkové poistenie. Ak príjem v nasledujúcom období nepresiahne 200 €, je potrebné zamestnanca odhlásiť z dôchodkového poistenia.

Na prihlásenie a odhlásenie DP použijete niektorý z typov RLFO:

  • DBPŠ len DP pravidelný príjem (kód 11)
  • DBPŠ len DP nepravidelný príjem (kód 12)

Prihlásiť alebo odhlásiť študenta na dôchodkového poistenia je potrebné ešte pred odoslaním výkazov do Sociálnej poisťovne.

Prihlášku na DP vytvoríte:

  • k prvému dňu v mesiaci, v ktorom študent prekročil príjem
  • k prvému dňu, od mesiaca v ktorom si začal uplatňovať výnimku.

Odhlášku z DP vytvoríte:

  • k poslednému dňu v mesiaci, ktorý predchádzal mesiacu, v ktorom si študent uplatňoval výnimku z DP a neprekročil príjem,
  • k poslednému dňu mesiaca, za ktorý si poslednýkrát uplatňuje výnimku.

Oznamovacie povinnosti vytvoríte v programe OLYMP cez záložku Exporty – Registračné listy FO – v časti Ďalšie typy RLFO pre dohody – výnimka z dôch. poistenia.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.        07.08.2020

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link