Menu

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Blížia sa letné prázdniny, študenti si oddýchnu od školských povinností a niektorí si budú chcieť privyrobiť. Posvietime si, na čo všetko treba myslieť pri prijatí študenta na dohodu o brigádnickej práci študentov (ďalej DoBPŠ).

Kto môže na DoBPŠ pracovať?

Dohoda o brigádnickej práci študentov je určená pre žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia do dovŕšenia 26 rokov.

Študent môže vykonávať zárobkovú činnosť na základe DoBPŠ najdlhšie do konca roka, v ktorom dovŕši 26 rokov. 

Rozsah práce

Dohodu je možné vykonávať maximálne 20 hodín týždenne v priemere. Uzatvára sa na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov. DoBPŠ je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak bude dohoda neplatná.

Evidencia v OLYMPE

DoBPŠ zaevidujete v Personalistike na karte Pracovné pomery cez tlačidlo Pridaj – Nová zmluva. Po zadaní dátumu vzniku vyberiete typ dohody Dohoda o brigádnickej práci študentov.

Pravidelný a nepravidelný príjem

Iba v prípade, že dohoda začne a skončí v tom istom mesiaci, uzatvára sa na nepravidelný príjem. Ak trvá viac ako jeden mesiac, ide o príjem pravidelný.

Či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem označíte pri zadaní dohody na karte Pracovné pomery.

Výkazy Sociálna poisťovňa

DoBPŠ s pravidelným príjmom sa vykazuje na Mesačnom výkaze do Sociálnej poisťovne.

DoBPŠ s nepravidelným príjmom sa vykazuje na Výkaze poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne.

Výnimka z dôchodkového poistenia

Študent si môže určiť jednu dohodu v mesiaci, na ktorú si uplatní výnimku z dôchodkového poistenia. V tomto prípade neplatí starobné, invalidné poistenie a rezervný fond do výšky 200 €.  Platí len úrazové a garančné poistenie. Ak presiahne príjem 200 €, platí aj starobné, invalidné poistenie a rezervný fond z rozdielu príjmu nad 200 €.

Výnimku si môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa a na jednu dohodu. V prípade, ak má študent v jednom mesiaci dve dohody u jedného zamestnávateľa, výnimku je možné uplatniť len na jednu z nich.

Podmienkou na jej uplatnenie je podpísanie tlačiva Oznámenie a čestné prehlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov (Tlač – Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie výnimky z dôch. poistenia).

Ak si študent uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia od začiatku dohody, v Personalistike na karte Pracovné pomery v Dohode o brigádnickej práci študentov označíte voľbu Výnimka z dôchodkového poist..

Program túto informáciu automaticky prenesie na kartu Mzdové údaje. V prípade, že si výnimku chce uplatniť neskôr, napr. dohoda začne 01. 06. 2022, ale výnimku si uplatní až od 01. 08. 2022, voľbu Výnimka z dôchodkového poistenia označíte na karte Mzdové údaje až v mesiaci, kedy si prvýkrát výnimku uplatní (08/2022).

Prihlasovanie do Sociálnej poisťovne

Program na základe evidovanej dohody vytvorí prihlášku/odhlášku do Sociálnej poisťovne.

Prehľad jednotlivých kódov na registračných listoch a mesačných výkazoch nájdete aj v našich pomocných tabuľkách Typy zamestnanca na RLFOTyp zamestnanca na výkazoch do SP.

Prihlasovanie do zdravotnej poisťovne

Z príjmu na základe DoBPŠ sa neplatia odvody na zdravotné poistenie, preto sa študentovi do Personalistiky zdravotná poisťovňa nezadáva.

Pre DoBPŠ zaevidujete v Personalistike na karte Zložky mzdy zložku mzdy 75 – dohoda o brigádnickej práci študenta.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.           15.06.2022

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty